ตัวกลาง
____________________
การจัดการลงทุน
What's New
หลักการ/วัตถุประสงค์
ของการกำกับดูแล
กฎหมาย/กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
​ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
​ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
​แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
​ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
บังคับใช้กฎหมาย
​_____________________
ตลาดรอง / องค์กรอื่น ๆ 
​_____________________
   
 
 
 
  
 
 
​   What's new
 ​
เรื่อง รายละเอียด
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 33/2560 ลงวันที่ 19/05/2560
ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมซีเอฟเอไทยแลนด์ เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา Putting Investors First
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 32/2560 ลงวันที่ 17/05/2560
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารจัดการลงทุนของกองทุนรวม
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 30/2560 ลงวันที่ 03/05/2560
ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์เปิดทางเฮดจ์ฟันด์เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 22/2560 ลงวันที่ 19/04/2560
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 122/2559 ลงวันที่ 13/12/2559
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในโครงการและข้อผูกพันของกอง 1 และกอง Infra