ตัวกลาง
____________________
การจัดการลงทุน
What's New
หลักการ/วัตถุประสงค์
ของการกำกับดูแล
กฎหมาย/กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
​ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
​ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
​แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
​ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
บังคับใช้กฎหมาย
​_____________________
ตลาดรอง / องค์กรอื่น ๆ 
​_____________________
   
 
 
 
  
 
 
​   What's new
 ​
เรื่อง รายละเอียด
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 122/2559 ลงวันที่ 13/12/2559
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในโครงการและข้อผูกพันของกอง 1 และกอง Infra
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 120/2559 ลงวันที่ 08/12/2559
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นหลักเกณฑ์การสนับสนุนให้มีผู้ให้บริการ Fund Service Platform
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 115/2559 ลงวันที่ 30/11/2559
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การออกเสนอขายกองทุนรวมของ บลจ.
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 111/2559 ลงวันที่ 23/11/2559
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศปรับปรุงรูปแบบหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมให้อ่านง่าย
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 108/2559 ลงวันที่ 15/11/2559
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของผู้ประกอบธุรกิจ