ตัวกลาง
What's New
หลักการ/วัตถุประสงค์
ของการกำกับดูแล
กฎหมาย/กฎเกณฑ์
ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
​การให้ความเห็นชอบ
บังคับใช้กฎหมาย
​ประกาศ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับ ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน
​แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
​_____________________
การจัดการลงทุน
​_____________________
ตลาดรอง / องค์กรอื่น ๆ
_____________________
   
 
 
 
  
intermediaries_banner.jpg
 
​   What's new
 ​
เรื่อง รายละเอียด
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 8/2561 ลงวันที่ 29/01/2561
ก.ล.ต. หนุนให้มีผู้ให้บริการวางแผนทางการเงิน ใช้ฟินเทคตอบโจทย์การลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ พร้อมเผยแนวทางการกำกับดูแลไอซีโอที่เป็นหลักทรัพย์
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 118/2560 ลงวันที่ 22/11/2560
ก.ล.ต. มุ่งยกระดับความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์พร้อมรับยุค 4.0
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 110/2560 ลงวันที่ 08/11/2560
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับระบบใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ มุ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอ และรองรับธุรกิจในอนาคต
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 103/2560 ลงวันที่ 31/10/2560
ก.ล.ต. เปิดเผยแนวการปรับปรุงกฎเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 88/2560 ลงวันที่ 03/10/2560
ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การให้ผู้ประกอบการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแทนลูกค้าได้ในขอบเขตที่ตกลงกัน