Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อ ก.ล.ต.
ติดต่อ ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ติดต่อ ก.ล.ต. > ประกาศราคากลาง
ติดต่อ ก.ล.ต.
ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์
SEC Help Center
จัดซื้อจัดจ้าง
แบบสำรวจการใช้เว็บไซต์ ก.ล.ต.
ร่วมงานกับเรา
ฝึกงาน
ประกาศราคากลาง

 

ประกาศราคากลาง
​งานก่อสร้าง
​การจ้างควบคุมงาน
การจ้างออกแบบ
การจ้างที่ปรึกษา
การจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
​การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
​การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
​- ราคากลางที่มิได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
​- ราคากลางที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ปรับปรุงล่าสุด 21 สิงหาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map