ด้วย ก.ล.ต. จะปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บไซต์ ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น.
จึงมีความจำเป็นต้องงดการให้บริการระบบงานออนไลน์เป็นการชั่วคราวในวันและเวลาดังกล่าว
ได้แก่ ระบบ ORAP, OFAR, OFAM, IPOS และ EXAM รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลบางส่วน
หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด ขอได้โปรดติดต่อ

• Service Desk โทรศัพท์ 0-2263-6499 ต่อ 2525 หรือ 2527 ในวันเวลาทำการ
  (จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-16.30 น.)
• SEC Help Center โทรศัพท์ 1207 หรือ email: info@sec.or.th (ในช่วงวันหยุดและนอกเวลาทำการ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้The SEC will temporarily close some parts of our website due to the system maintenance on October 25, 2014 during 9.00-12.00 hrs. Between these times, users will not be able to access ORAP, OFAR, OFAM, IPOS, EXAM systems, and some inquiries.

We apologies for your inconvenience. Should you have any further questions or inquiries, please do not hesitate to contact:

• Service Desk tel. (+66) 2263-6499 ext. 2525 or 2527 (Mon-Fri : 8.30-16.30 hrs.); or
• SEC Help Center tel. (+66) 1207 or email: info@sec.or.th (weekends or holidays)

เข้าสู่เว็บไซต์ | enter website