ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ก.ล.ต. (SEC Capital Market Knowledge Center)” ศูนย์กลางการเรียนรู้ที่รวบรวมทุกองค์ความรู้ด้านตลาดทุนไว้ในที่เดียว ทั้งเรื่องความสำคัญของตลาดทุน ประวัติและพัฒนาการตลาดทุนไทย ช่องทางการระดมทุนในตลาดทุน ตัวกลางทางการเงินและตลาด ความรู้เกี่ยวกับการออมและการลงทุน การออมเพื่อวัยเกษียณ โดยนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดีย (Interactive multimedia) อาทิ เกม แอพลิเคชันผ่านจอทัชสกรีน การจำลองโมเดลต่าง ๆ 
 
ก.ล.ต. จัดทำ “ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ก.ล.ต.” โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลการลงทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ซึ่งถ่ายทอดผ่าน 9 สถานีความรู้
 
 

(คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละสถานีความรู้)

 


ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ