ตัวกลาง
____________________
การจัดการลงทุน
What's New
หลักการ/วัตถุประสงค์
ของการกำกับดูแล
กฎหมาย/กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
​ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
​ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
การให้ความเห็นชอบ
​แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
​ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
บังคับใช้กฎหมาย
​_____________________
ตลาดรอง / องค์กรอื่น ๆ 
​_____________________
   
 
 
 
  
 
 
 
​   What's new
 ​
เรื่อง รายละเอียด
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 90/2561 ลงวันที่ 16/08/2561
ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การกำกับดูแลธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 54/2561 ลงวันที่ 18/05/2561
ก.ล.ต. รับฟังความเห็นร่างประกาศการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการลูกค้า
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 48/2561 ลงวันที่ 11/05/2561
ก.ล.ต. เตรียมใช้เกณฑ์เปิดเผยข้อมูลกองทรัสต์แนวทางเดียวกับบริษัทจดทะเบียน
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 45/2561 ลงวันที่ 10/05/2561
ก.ล.ต. เล็งผ่อนคลายเกณฑ์ “กองทุนรวมตลาดเงิน” หนุนเป็นทางเลือกพักเงิน
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 42/2561 ลงวันที่ 07/05/2561
ก.ล.ต. เปิดแนวคิดให้ผู้ประกอบธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลรับฝากทรัพย์สินของกองทุนที่ตนเองบริหารได้