ธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม
ลำดับที่
รายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาต
วันที่ได้รับอนุญาต
1.
บริษัทฟิทช์ เรทติ้ง จำกัด
Fitch Rating (Thailand) Limited

ชั้น 13 อาคารเวฟเพลส เลขที่ 55 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
Wave Place 13th Fl., 55 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 THAILAND
โทรศัพท์ (Tel.) 0-2655-4755 โทรสาร (Fax) 0-2655-4939
23 มิถุนายน 2547
2.
บริษัท รอยเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Reuters (Thailand) Limited
ชั้น 34-35 อาคารอื้อจือเหลียง เลขที่ 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 
34th-35th U Chu Liang Building, 968 Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND
โทรศัพท์ (Tel.) 0-2637-5500 โทรสาร (Fax) 0-2637-5511
6 กรกฎาคม 2547
3.
บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช (ประเทศไทย) จำกัด
Morning Star Research (Thailand) Limited
ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิร์ด เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

The Office at Central World, 8th Fl.,  999/9 Rama I Road, Patumwan, Patumwan, Bangkok 10330 THAILAND
โทรศัพท์ (Tel.) 0-2251-9730 โทรสาร (Fax) 0-2251-9731
10 มีนาคม 2552