ตัวกลาง
What's New
หลักการ/วัตถุประสงค์
ของการกำกับดูแล
กฎหมาย/กฎเกณฑ์
ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
​การให้ความเห็นชอบ
บังคับใช้กฎหมาย
​ประกาศ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับ ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน
​แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
​_____________________
การจัดการลงทุน
​_____________________
ตลาดรอง / องค์กรอื่น ๆ
_____________________
   
 
 
 
  
intermediaries_banner.jpg
 
​   What's new
 ​
เรื่อง รายละเอียด
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 119/2561 ลงวันที่ 02/10/2561
ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 2 ราย ต่อ ปอศ. กรณีเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 114/2561 ลงวันที่ 21/09/2561
ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจในรายชื่อของ ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 110/2561 ลงวันที่ 14/09/2561
ก.ล.ต. เปิดรับความเห็นกรณีเผยแพร่บทวิเคราะห์ในกลุ่มอาเซียน ไม่เข้าข่ายเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 107/2561 ลงวันที่ 12/09/2561
ก.ล.ต. เปิดตัวโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” มิติใหม่ของบริการดูแลการลงทุนอย่างครบวงจรเพื่ออิสรภาพทางการเงิน
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 103/2561 ลงวันที่ 05/09/2561
ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำผิดกรณีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต