B. ข้อมูลสำหรับการบริหารความเสี่ยง
 
1) รายงานการกระจุกตัวของหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นหลักประกันบัญชีมาร์จิ้น  
 
​ 2562
​ กุมภาพันธ์
​ มกราคม
​2561 ​
​ ธันวาคม
​ พฤศจิกายน
​ ตุลาคม
​ กันยายน
​ สิงหาคม
​ กรกฎาคม
​ มิถุนายน
​ พฤษภาคม
​ เมษายน
​ มีนาคม
​ กุมภาพันธ์
​ มกราคม
​2560 ​ ​
​ ธันวาคม
​ พฤศจิกายน
​ ตุลาคม
​ กันยายน
​ สิงหาคม
​ กรกฎาคม
​ มิถุนายน
​ พฤษภาคม
​ เมษายน
​ มีนาคม
​ กุมภาพันธ์
​ มกราคม
 2559​ ​ ​
 
​ 2558 ​
 
 
2) ข้อมูลรายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดล่วงหน้าก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (cash balance)
 
​ ​ ​วันที่ 1 ​วันที่ 16
​2562
​ มีนาคม
​ กุมภาพันธ์
​ มกราคม
2561
​ ธันวาคม
​ พฤศจิกายน
​ ตุลาคม
​ กันยายน
​ สิงหาคม
​ กรกฎาคม
​ มิถุนายน
​ พฤษภาคม
​ เมษายน
​ มีนาคม
​ กุมภาพันธ์
​ มกราคม
​2560 ​ 
​ ธันวาคม
​ พฤศจิกายน
​ ตุลาคม
​ กันยายน
​ สิงหาคม
​ กรกฎาคม
​ มิถุนายน
​ พฤษภาคม
​ เมษายน
​ มีนาคม
​ กุมภาพันธ์
​ มกราคม
 2559​ ​ ​
 
​ 2558 ​