Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บทความ
บทความ
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > บทความ
ข่าว / ข้อมูลเผยแพร่ของ ก.ล.ต
รายงานประจำปี
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
SEC Working Papers Forum
ข่าว ก.ล.ต.
สุนทรพจน์ ปาฐกถา
วารสาร / เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
อบรม / สัมมนา
บทสัมภาษณ์ / บทความ
สถิติ
บทศึกษา / บทวิจัย
ข้อมูลสำหรับนักบัญชี
บทความ
 
 
บทความ

​รู้ทันลงทุน (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)

ก.ล.ต. ท​อล์ก​ 
10 ปี RMF ไปได้ไกลเพียงใด
 
ไทยพร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุ?
 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทางออกในการฟื้นฟูประเทศยามนี้
 
เปลี่ยนประเทศไทยด้วยความรู้ทางการเงิน
 
คอร์รัปชัน...ปัญหาที่รอพรุ่งนี้ไม่ได้
 
ตลาดทุนไทยเพื่อคนไทยทุกคน : ได้เวลาเปิดเสรี
 
ก.ล.ต. กับการดำเนินงานตามแนวทาง 4 P (ตอนจบ)
 
ก.ล.ต. กับการดำเนินงานตามแนวทาง 4 P
 
อินฟรา ฟันด์ ทางเลือกระดมทุนให้ภาคธุรกิจไทย
 
มองหาแหล่งทุน มองเห็นตลาดทุน
 
คุ้มครองผู้ลงทุนอย่างไร : ปัญหาท้าทายของ ก.ล.ต.
 
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 
บริษัทชั้นนำกับการระดมทุนผ่านตลาด IPO
 
ธุรกรรม securitization : อีกทางเลือกหนึ่งของการระดมทุนและการลงทุน
 
 
การทำธุรกรรม securitization
 
 
โครงการสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 
 
การประชุมผู้ถือหุ้นให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด
 
 
คู่มือการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
 
 
สิทธิของผู้ลงทุนที่ควรรู้
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านสื่อ online
 
 
แนวทางการกำกับดูแลการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการผ่านสื่อ online
 
การกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ 
 
คู่มือกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์
 
 
การกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ตามแนว Risk-Based Approach (RBA)
 
 
แนวทางการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ผ่านสื่อ on-line
 
 
แนวทางการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ผ่านสื่อ on-line (ฉบับที่ 2)
 
 
Internal Control and Compliance - Guildelines for Sound Pratice
 
 
การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้า ค้า หรือจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน
 
 
ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)
 
การกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
 
คู่มือกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 
 
การกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนตามแนว Risk-Based Approach (RBA)
 
การกำกับดูแลธุรกิจแนะนำการลงทุน
 
ข้อพึงรู้ในการติดต่อกับโบรกเกอร์
 
 
คุณสมบัติของโบรกเกอร์ที่ดี
 
การกำกับดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 
คู่มือคณะกรรม​การกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
 
เอกสารจัดพิมพ์เมื่อ ก.ย. 45 เนื้อหาบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ thaipvd@sec.or.th
 
เล่าสู่ผู้ลงทุน 
 
บื่อดอกเบี้ยต่ำ ลองหันมาสู่ทางเลือกที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูง...กับกองทุนรวมรวยยกกำลัง
 
 
ฝากเล่นจนได้เรื่อง
 
 
ช่วยด้วย...หุ้นฉันหาย
 
อื่น ๆ 
●​
บทบาทของ Credit Default Swap ในวิกฤติการเงินโลก
 
 ​
 
ปรับปรุงล่าสุด 18 กันยายน 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map