Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​ตราสารหนี้


 การเสนอขายหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (Perpetual Bond) หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Bond)

 ​

 สรุปหลักเกณฑ์​

(คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

หรือคลิกที่นี่เพื่อ download pdf file​)


 

​​

คู่มือ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

  

กฎเกณฑ์ที่​เกี่ยวข้อง


 

แบบฟอ​ร์มที่เกี่ยวข้อ​ง​​  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2263-6490 หรือ 0-2033-4632  ​