Sign In
มีอะไรใหม่กับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ 6

 วันที่
24/06/2019
 เวลา
8:30-11:00น.
 สถานที่
ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงาน ก.ล.ต.


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สุพรรณิการ์ 0-2263-6570 ปาณิสรา 0-2263-6451
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา


ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา

ส่งข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนสัมมนาที่