Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สุนทรพจน์ ปาฐกถา
สุนทรพจน์ ปาฐกถา
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > สุนทรพจน์ ปาฐกถา
ข่าว / ข้อมูลเผยแพร่ของ ก.ล.ต
รายงานประจำปี
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
SEC Working Papers Forum
ข่าว ก.ล.ต.
สุนทรพจน์ ปาฐกถา
วารสาร / เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
อบรม / สัมมนา
บทสัมภาษณ์ / บทความ
สถิติ
บทศึกษา / บทวิจัย
สุนทรพจน์ ปาฐกถา

 

​​​พ.ศ. 2560
วันที่
หัวข้อ
​27 กุมภาพันธ์ 2560 ปาฐกถาเรื่อง “ภาวะตลาดตราสารหนี้และแนวทางกำกับดูแล”
นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในงาน "ThaiBMA Best Bond Awards 2016"
27 กุมภาพันธ์ 2560
​23 กุมภาพันธ์ 2560
 
7 กุมภาพันธ์ 2560
นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.
งานสัมมนา "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย ไทยแลนด์ 4.0"
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 

 

 

 

​​​พ.ศ. 2556

วันที่

หัวข้อ

28 กุมภาพันธ์ 2556
คำกล่าวปาฐกถาในงาน "ดาว ... อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น" โดย ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สานักงาน ก.ล.ต. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
- โอวาทจากเลขาธิการ
- คำปฏิญาณตน
 
 
​​​พ.ศ. 2555
วันที่
หัวข้อ
30 พฤศจิกายน 2555​​
Welcoming remarks by Dr. Vorapol Socatiyanurak, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, in IOSCO APRC seminar at Siam Kempinski Hotel on November 30,2012​​
5 ตุลาคม 2555
Opportunities and Challenges for Thailand in the Evolution and Development of Greater Mekong Region” Speech by Dr. Vorapol Socatiyanurak, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, in Thailand Investment Conference at Conrad Bangkok on October 5, 2012.
28 สิงหาคม 2555
คำกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา “Private Equity พันธมิตรของกิจการสู่การเติบโต โดย ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555
27 กรกฎาคม 2555
Thailand: Regional Capital Market Gateway Speech by Dr. Vorapol Socatiyanurak, Secretary-General, Securities and Exchange Commision, Thailand, at the SEC’s 20th Anniversary International Symposium on “Asia: the Dynamic Capital Market Frontier” at Plaza Athenee Bangkok on July 27, 2012.
21 มิถุนายน 2555
Keynote Address by Mr. Chaikasem Nitisiri, Chairman of the Securities and Exchange Commission, Thailand at Euromoney Greater Mekong Investment Forum, June 21, 2012, Centara Grand Hotel, Bangkok, June 21, 2012
26 มีนาคม 2555
คำกล่าวเปิดงานในงานเสวนา M&A: ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจไทย โดย ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต.เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555
7 กุมภาพันธ์ 2555
Thailand’s Infrastructure Fund in promoting infrastructure projects Speech by Dr. Vorapol Socatiyanurak, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, in International Conference on Asian Regional Cooperation: Mega-Infrastructure Investment in Asia amid Global Uncertainties, Bangkok, February 7, 2012
20 มกราคม 2555
 
 
พ.ศ. 2554
วันที่
 
​​หัวข้อ
26 พฤศจิกายน 2554
ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวสุนทรพจน์ในงานโอกาสหลังวิกฤตจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554
30 สิงหาคม 2554
การอ้างอิงมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์ของลูกค้าอย่างแท้จริง โดย คุณนวพร เรืองสกุล ประธานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในงานประชุมประจำปี สมาคม ซี เอฟ เอ ไทยแลนด์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554
2 มิถุนายน 2554
Thailand’s Future Competitiveness On World Stage: Agenda For The New Government Speech by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the Federation of Capital Market Organizations Seminar, Bangkok, June 2, 2011
23 พฤษภาคม 2554
ถึงเวลากำกับดูแลตั๋วเงิน บีอี ของธนาคารพาณิชย์อย่างจริงจัง โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
11 พฤษภาคม 2554
Time for Thai Companies to Go Global Speech by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchan​ge Commission, Thailand, at the London Stock Exchange Seminar, Bangkok, May 11, 2011
3 พฤษภาคม 2554
Time for capital markets in Asia to rise Speech by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand and Chairman of the ASEAN Capital Markets Forum at the Goldman Sachs sponsored seminar during the ADB’s 44th Annual Meeting, Hanoi, May 3, 2011
14 มีนาคม 2554
Should Taxpayers Pay For Future Bank Failures? Speech by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, At the 14 March 2011 APEC Financial Regulators Training, Bangkok, March 14, 2011
22 กุมภาพันธ์ 2554
ความท้าทายในการบริหารความเสี่ยงปี 2554 คำบรรยายโดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ในงาน Thailand Smart Money 2010 - 2011 วันที่ 24 ธันวาคม 2553 คำบรรยายโดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ในการประชุมสัมมนาของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
 
วันที่
หัวข้อ
24 ธันวาคม 2553
คว​ามท้าทายของตลาดทุนไทยในปีหน้า โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ในงาน Thailand Smart Money 2010 - 2011 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553
30 พฤศจิกายน 2553
ASEAN Capital Markets: A Wealth of Opportunities by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commision, Thailand, In the capacity of Chairman of the ASEAN Capital Markets Forum at the ASEAN Finance Ministers’ Investor Seminar, Kuala Lumpur, November 30, 2010
29 พฤศจิกายน 2553
How Emerging Markets Can Help Unwind the Global Imbalances by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the 1st Pan-Asian Regulatory Summit, Hong Kong, November 29, 2010
1 กันยายน 2553
Bond Market Development in Thailand by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commision,Thailand at the Fitch Thailand’s 2010 Annual Conference, September 1, 2010
22 กุมภาพันธ์ 2553
The Pan-ASEAN Vision: Driving the Integration of ASEAN Capital Markets by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commision,Thailand, at The Banker’s Finance Thailand Conference, Bangkok, February 22, 2010
16 กุมภาพันธ์ 2553
ความท้าทายในการบริหารความเสี่ยงในระยะต่อไป โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ในการประชุมสัมมนาของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
 
วันที่
หัวข้อ
11 พฤศจิกายน 2552​​
The Challenges to Payment Business in Asia by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commision, Thailand, at the Asia Pacific Business Information Industry Association Conference, Chiang Mai, Novemeber 11, 2009
27 เมษายน 2552
Implementation Plan for ASEAN Capital Markets Integration by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commision, Thailand and Chairman, ASEAN Capital Market Forum at the 2nd OECD Southeast Asia Regional Forum, Bangkok, April 27, 2009
10 มีนาคม 2552
ประเด็นปัญหาด้านการกำกับดูแลกิจการในสายตา ก.ล.ต. และความคาดหวังต่อบทบาทหน้าที่ของกรรมการอิสระ โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ในการประชุมสัมมนาของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552
13 มกราคม 2552​
การปรับตัวจากวิกฤตการเงินโลก โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ในการประชุมสัมมนาของสมาคมบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552​
 
วันที่
หัวข้อ
1 ธันวาคม 2551
Seminar on Investigation & Enforcement by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the Foreign Banks’ Association, Bangkok, December 1, 2008
25 สิงหาคม 2551​
Seminar on Investigation & Enforcement by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the APEC Financial Regulators’ Training Initiative, Bangkok, August 25, 2008
15 พฤษภาคม 2551
Regulatory Perspective on DCRA’s Best Practices by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities & Exchange Commission, Thailand, at the Summit Conference of Domestic Credit Rating Agencies, Bangkok, May 15, 2008
15 พฤษภาคม 2551
Sovereign Wealth Fund for Thailand? by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the Ministry of Finance Conference, Bangkok, May 15, 2008
19 มีนาคม 2551
CFA: A Global Passport to the Investment Profession by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the CFA Institute, CFA Society of Thailand and the NIDA Business School, Bangkok, March 19, 2008
15 กุมภาพันธ์ 2551
การแก้ไขกฎหมายหลักทรัพย์ ปี 2550 โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ในการสัมมนา จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551
วันที่
​​​​หัวข้อ
3 กันยายน 2550
ความท้าทายในการบริหารความเสี่ยงในอนาคต โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ในโอกาสเปิดงานเสวนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงในการจัดการลงทุนของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550
23 มิถุนายน 2550
ความสำคัญของวิชาชีพบัญชีต่อตลาดทุน โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ในการประชุมใหญ่ประจำปีของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2550
7 มิถุนายน 2550
From Corporate Governance to Corporate Social Responsibility by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the 4th Corporate Governance Forum and Roundtable, Chinese Taipei, June 7, 2007
29 พฤษภาคม 2550
โลกาภิวัตน์ด้านการเงินและผลกระทบต่อตลาดทุนไทย โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต.ในการสัมมนาที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550
13 มีนาคม 2550
SEC Expectation of Professional Directors โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. คำบรรยายสำหรับ Chartered Director Class ของ IOD เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550
​12 มีนาคม 2550
ทิศทางธรรมาภิบาลของบริษัทไทย โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ในการสัมมนา "ธรรมาภิบาล : กลยุทธ์พิชิตธุรกิจอย่างยั่งยืน" ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550
6 มีนาคม 2550
Challenges in Regulating Emerging Capital Markets by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, delivered on his behalf by Mrs. Nataya Niyamanusorn, Director, Corporate Governance Department, at the Australian Securities & Investments Commission Summer School, Sydney, March 6, 2007
​14 กุมภาพันธ์ 2550
ทิศทางของการพัฒนาและการกำกับดูแลตลาดทุนไทย โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ปาฐกถาต่อที่ประชุมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550
23 มกราคม 2550
Building Capacity for Enforcement of Market Abuses by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at IOSCO APRC Enforcement Training School 2007, Bangkok, January 23, 2007
 
วันที่​​
หัวข้อ
1 ธันวาคม 2549
นโยบายและทิศทางการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ในงานสัมมนาจัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
5 กันยายน 2549
Fitch Address by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at Fitch Thailand's 2006 Annual Conference: Regional & Thai Economic & Banking Risks for 2007, Bangkok, September 05, 2006
28 มิถุนายน 2549
Why Developing Capital Market is so urgent? by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the Institute of International Finance Conference, Istanbul, June 28, 2006
21 เมษายน 2549
Stakeholders Involvement in the Implement of Change in Financial Services in Emerging Markets by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the IOSCO APRC Regional Training Seminar, Beijing, April 21, 2006
18 มีนาคม 2549
ตลาดทุนสู่ยุคเปิดเสรี ผู้บริหารต้องก้าวทัน โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2549
 
วันที่
หัวข้อ
13 ธันวาคม 2548​
ASEAN Capital Markets Legislation and Supervision Training Course by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the Training Course funded by AusAID, Bangkok, December 13, 2005
5-7 ธันวาคม 2548
Capital market Development in Emerging Markets by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the IOSCO Emerging Markets Committee Meeting, Barbados, December 5-7, 2005
1 ธันวาคม 2548
มิติใหม่ขอ​งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ในพิธีเปิดการสัมมนามิติใหม่ของคณะกรรมการกองทุ​​นสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548
21 พฤศจิกายน 2548
Practical Implementation Issues of International Financial Reporting Standards (IFRS) by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the UNCTAD Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting (ISAR), Geneva, November 21, 2005
15 พฤศจิกายน 2548
How to Fight Against Corporate Fraud by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the opening of Regional Enforcement Training Program, Bangkok, November 15, 2005
27 ตุลาคม 2548
ABF2 and Regional Initiatives by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the OECD-ADBI 7th Round Table on Capital Market Reform in Asia, Tokyo, October 27, 2005
3 กันยายน 2548
การสร้างตลาดทุนที่ยั่งยืน โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548
28 เมษายน 2548
Concluding Remarks "OECD/IOPS Conference on Private Pensions in Asia" By Dr. Prasong Vinaiphat Duputy Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at Intercontinental Hotel, Bangkok, April 28, 2005
27 เมษายน 2548
Opening Remarks "OECD/IOPS Conference on Private Pensions in Asia" By Dr. Prasong Vinaiphat Duputy Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at Intercontinental Hotel, Bangkok, April 27, 2005
29 มีนาคม 2548
Financing Sustainable Growth in Thailand By Mr Thirachai Phuvanatnaranubala Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the Asian Capital Markets Forum Series, Bangkok, March 29, 2005
25 มีนาคม 2548
ก้าวใหม่ตลาดตราสารหนี้ไทย โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ในงาน Best Bond Awards 2004 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548
24-25 กุมภาพันธ์ 2548
Toward Better Corporate Governance By Mr. Chalee Chantanayingyong Senior Assistant Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the 2005 IOSCO Emerging Markets Regional Training Seminar, Taipei, February 24-25, 2005
16 กุมภาพันธ์ 2548
การสัมมนาเพื่อนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับระบบทะเบียนกรรมการบริษัทจดทะเบียน และคู่มือกรรมการ โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ณ โรงแรม คอนราด ถนนวิทยุ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
27 มกราคม 2548
Changes in legal environment in securities business By Mr Thirachai Phuvanatnaranubala Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the In-House Congress by Pacific Business Press, Bangkok, January 27, 2005
 
วันที่
หัวข้อ
31 มีนาคม 2547
SEC's Expectation of the Role of Directors by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the Thai Institute of Directors Luncheon Briefing, Bangkok, March 31, 2004
4 ธันวาคม 2547
Challenges Related to the Implementation of the IOSCO Objectives and Principles: SEC Thailand's Experience on the Use of Methodology By Mr Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securiti​​es and Exchange Commission, Thailand IOSCO Emerging Markets Committee Meeting, Cairo, December 4, 2004
24 พฤศจิกายน 2547
LOI Signing Between Hong Kong and Thailand by Mr.Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the Securities and Exchange Commission of Thailand, Bangkok, November 24, 2004
15 พฤศจิกายน 2547
ปัญหาการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของไทย โดย น​ายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ในงานสัมมนาเรื่องนวัตกรรมทางการเงิน : ทางเลือกใหม่ในการระดมทุนและการลงทุน ในโอกาสครบรอบหนึ่งทศวรรษของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547
4 พฤศจิกายน 2547
Intergrating Regional Capital Markets by Mr.Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the Institute of International Finance Seminar, Mumbai, November 4, 2004
15 ตุลาคม 2547
FSAP : Point of View of the Capital Market by Mr.Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the FSAP Seminar organized by the Bank of Thailand & IMF Bangkok, October 15, 2004
11 ตุลาคม 2547
Convergence of Accounting Standards : A Closer Look from the Perspective of SEC by Mr.Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the 5th Annual Conference of Asian Academic Accounting Assoc., Bangkok, October 11, 2004
28 กรกฎาคม 2547
แนวทางในการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุน โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ณ โรงแรม แกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ห้องแกรนด์บอลลูม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547
11-13 มิถุนายน 2547
ถนนสู่การค้าแบบไร้พรมแดน โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการและสังสรรค์ “Top Executives’ Networking Forum: A Road to Borderless Cooperation” ประจำปี 2547 ครั้งที่ 2 ณ ดุสิต รีสอร์ท และ โปโลคลับ ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 11-13 มิถุนายน 2547
10-11 พฤษภาคม 2547
Developing Asia Bonds : The Urgent To-do List Remarks by Mr. Thirachai Phuvanat naranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at a joint APEC Business Advisory Council & Pacific Economic Cooperation Council Conference, Taipei, May 10-11, 2004
24 มีนาคม 2547
ตลาดตราสารหนี้ไทย ยุคก้าวไกลสู่สากลโดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ประจำปี 2546 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547
23 กุมภาพันธ์ 2547
The Future of Thai Fund Management Industry by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, On the Post/Lipper Thailand Fund Award for 2003, At Dusit Thani Hotel, Bangkok, Thailand, February 23, 2004
4 กุมภาพันธ์ 2547
Future Development of the Thai capital market by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala,Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the Foreign Bank Association, Bangkok, Thailand, February 4, 2004
​ ​ ​​​​
วันที่
หัวข้อ
25 กันยายน 2545
Luncheon Speech for the American Chamber of Commerce on "How Can the Capital Market Maximize Your Business Opportunities in Thailand?" by Prasarn Trairatvorakul, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, September 25, 2002
22 พฤษภาคม 2545
Opening Ceremony by Prasarn Trairatvorakul, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, on The 27th IOSCO Annual Conference, Istanbul, Turkey, May 22, 2002

 

วันที่
หัวข้อ
12-14 มิถุนายน 2544
Improvement of Clearing and Settlement for Sound Development of Bond Market by Prasarn Trairatvorakul, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, on The Third Asia Development Forum (Asia’s Future Economy, Bangkok, Thailand), June 12-14, 2001
14 ธันวาคม 2544
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความ​​สำคัญของมาตรฐานบัญชี ต่อการรายงานข้อมูลทางการเงิน ขององค์กรธุรกิจ โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2544
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 03 มีนาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map