​ ด้วยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด “อย่าปล่อยคนโกงให้มีที่ยืนในสังคม” จำนวน 6 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ช่วยกันเผยแพร่ผลร้ายของคอร์รัปชันและกระตุ้นให้สังคมร่วมกันกดดันต่อต้านคนโกง รวมทั้งส่งเสริมการสร้างรากฐานที่ดีของสังคมในการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศ
 
ก.ล.ต. จึงขอเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านคอร์รัปชัน
​● อย่าปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม เรื่องที่ 1 ขอทาน
​● อย่าปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม เรื่องที่ 2 นักธุรกิจ-เจ้าของร้านอาหารหรู
​● อย่าปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม เรื่องที่ 3 งานเลี้ยง
​● อย่าปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม เรื่องที่ 4 Barza
​● อย่าปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม เรื่องที่ 5 ลูกคนโกง
​● อย่าปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม เรื่องที่ 6 รับสินบน