ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
​• ​มีประชากรมากกว่า  600 ล้านคน เกือบครึ่งหนึ่งอยู่รอบ ๆ เรา
​• ​มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก เชื่อมโยงโอกาสจากทั่วโลก
​• ​ไทยเป็น in land AEC ที่เชื่อมประเทศอื่น ๆ ในภาคพื้นดินได้ และอยู่กึ่งกลางระหว่างมหาอำนาจใหม่ทางเศรษฐกิจ จีน และอินเดีย
​• ​กำลังซื้อมากกว่าครึ่งโลก มากกว่า 3 พันล้านคน อยู่รอบข้างประเทศไทย
ทำไมต้องเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน
​​• ​ตลาดทุนในอาเซียนรวมกันมีขนาดเป็นที่ 8 ของโลก

aec.jpg

เป้าหมายระยะยาวของการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน 
​(ที่มา: การประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน 2552)
​• ​เงินทุนไหลเวียนในภูมิภาคได้อย่างเสรี
​​• ​ธุรกิจระดมทุนได้ทั่วอาเซียน
​​• ​ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์อาเซียนได้จากทุกตลาดในอาเซียน
​​• ​บริษัทหลักทรัพย์จากประเทศหนึ่ง สามารถให้บริการในประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนได้
แนวทางในการบรรลุเป้าหมาย​ ​ ​
​• ​สร้างความน่าเชื่อถือในหลักทรัพย์ของอาเซียน
​• ​พัฒนากฎเกณฑ์ให้เป็นสากลและเทียบเคียงกันได้
​• ​สร้างระบบให้ ก.ล.ต. แต่ละประเทศยอมรับมาตรฐานซึ่งกันและกัน
​• ​ส่งเสริมช่องทางการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนให้สะดวกขึ้น
​​• ​ประเทศที่พัฒนากว่าให้ความช่วยเหลือประเทศที่แรกตั้งตลาดทุน
ผลงานในการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียนของกลุ่ม ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)
ซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือของ ก.ล.ต. ในอาเซียน
​• ​ASEAN Corporate Governance Scorecard ช่วยผู้ลงทุนในการเปรียบเทียบคุณภาพบริษัทข้ามตลาด
​• ​ASEAN Prospectus อำนวยความสะดวกแก่บริษัทที่จะระดมทุนในหลายประเทศพร้อมกัน
​• ​Fast-track Dual Listing ระหว่างตลาดหุ้นมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย
​• ​Mutual Fund Passport กองทุนรวมจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ที่ได้มาตรฐานอาเซียน สามารถขายข้ามกันในกลุ่มประเทศนี้ได้
​• ​ASEAN Trading Link ตลาดหุ้นมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย เชื่อมโยงระบบซื้อขาย เพื่อความสะดวกและดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนในตลาดโลก
​• ACMF website
เป้าหมายของ ก.ล.ต. ในการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน
​• ​ระดับเพื่อนบ้าน – เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตไปด้วยกันในระยะยาว อำนวยความสะดวกให้เพื่อนบ้านใช้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งระดมทุน และเป็นจุดเชื่อมสำคัญในการลงทุนระหว่างเพื่อนบ้านกับประเทศอื่น ๆ ในโลก
​• ​ระดับภูมิภาค – ปรับกติกาและมาตรฐานเข้าหากัน เพื่อความคล่องตัวในการระดมทุนข้ามกันในภูมิภาค ผู้ลงทุนสามารถลงทุนข้ามกันได้ มีทางเลือกมากขึ้น เพิ่มความน่าสนใจของตลาดหลักทรัพย์อาเซียนในสายตาผู้ลงทุนทั่วโลก
​• ระดับโลก – มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับสากล