​   What's new
 ​
เรื่อง รายละเอียด
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 54/2561 ลงวันที่ 18/05/2561
ก.ล.ต. รับฟังความเห็นร่างประกาศการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการลูกค้า
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 48/2561 ลงวันที่ 11/05/2561
ก.ล.ต. เตรียมใช้เกณฑ์เปิดเผยข้อมูลกองทรัสต์แนวทางเดียวกับบริษัทจดทะเบียน
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 45/2561 ลงวันที่ 10/05/2561
ก.ล.ต. เล็งผ่อนคลายเกณฑ์ “กองทุนรวมตลาดเงิน” หนุนเป็นทางเลือกพักเงิน
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 42/2561 ลงวันที่ 07/05/2561
ก.ล.ต. เปิดแนวคิดให้ผู้ประกอบธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลรับฝากทรัพย์สินของกองทุนที่ตนเองบริหารได้
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 41/2561 ลงวันที่ 27/04/2561
ก.ล.ต. เผยแนวคิดผ่อนคลายเกณฑ์ลงทุนของ REIT เปิดทางลงทุนทางอ้อมในอสังหาริมทรัพย์ได้มากขึ้น