Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Event
Event
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > Event > ก.ล.ต. ร่วมกับ บีเอสเอ พันธมิตรซอฟต์แวร์ จัดงานสัมมนาป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์สำหรับ บจ.
​ก.ล.ต. ร่วมกับ บีเอสเอ พันธมิตรซอฟต์แวร์  จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “วิธีปฏิบัติสำหรับบอร์ด ในการกำกับดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้กับคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนกว่า 100 แห่ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
ปรับปรุงล่าสุด 21 ธันวาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map