Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Event
Event
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > Event > ก.ล.ต. ร่วมลงนาม MoU 3 หน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดี สร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน
​นายรพี สุจริตกุล (ขวา) เลขาธิการ ก.ล.ต. ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล (ซ้าย) อธิบดีกรมบังคับคดี และ นายชาตรี สุวรรณิน (กลาง) อธิบดีอัยการสำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดีกับผู้กระทำความผิดในตลาดทุน ป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน และเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมทรัพย์สินเพื่อชำระค่าปรับทางแพ่งและอาญา ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561
ปรับปรุงล่าสุด 02 มกราคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map