Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Event
Event
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > Event > ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปิดตัวโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ปีที่ 7
นางณัฐญา นิยมานุสร ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ร่วมแถลงข่าวเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดตัวโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ปีที่ 7 เฟ้นหากองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาลการลงทุน สามารถทำให้เงินทุนของสมาชิกงอกเงย พอเพียงสำหรับไว้ใช้จ่ายในชีวิตหลังเกษียณ เปิดรับสมัครกองทุนที่สนใจตั้งแต่วันนี้จนถึง 9 พฤศจิกายน 2561
ปรับปรุงล่าสุด 31 ตุลาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map