Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อ ก.ล.ต.
ติดต่อ ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ติดต่อ ก.ล.ต. > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อ ก.ล.ต.
ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์
วันหยุดทำการ
SEC Help Center
จัดซื้อจัดจ้าง
แบบสำรวจการใช้เว็บไซต์ ก.ล.ต.
ร่วมงานกับเรา
ฝึกงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

​2561 ​

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (วงเงิน > 500,000 บาท)

​- ฉบับที่ 6
- ฉบับที่ 5
​​- ฉบับที่ 4
​​​​- ฉบับที่ 3
​​​- ฉบับที่ 2
​​- ฉบับที่ 1

 

​2560 ​

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 (วงเงิน > 500,000 บาท)

​​- 25 ธันวาคม
​- 8 ธันวาคม
​- 6 ธันวาคม
​- 21 พฤศจิกายน

 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 22 พฤษภาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map