การสัมมนา “เคล็ด(ไม่)ลับ กับการเปิดเผยข้อมูล”
เสวนา “เคล็ด(ไม่)ลับ กับการเปิดเผยข้อมูลจาก ก.ล.ต.” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงหลักในการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการจากสำนักงาน
 
โดย
- คุณแมนพงษ์ เสนาณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- คุณทินพันธุ์ หวั่งหลี ผู้บริหารฝ่ายวาณิชธนกิจ บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- คุณศิรอาภา ศิริวิริยะกุล กรรมการ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- คุณสิริวิภา สุพรรณธเนศ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

 

สัมมนา “ความแตกต่างระหว่างตลาด SET และ mai” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงความแตกต่างระหว่าง SET และ mai โดย คุณดารัตน์ วงษ์ประภารัตน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสรรหาบริษัทจดทะเบียน – mai  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

บรรยายพิเศษ “E-Commerce ช่วยธุรกิจท่านได้อย่างไร” โดย คุณกวิตา ชื่นใจ  E-Commerce Consultant Manager จาก Rakuten TARAD.com

 

 

 

 

จากนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ SEC Starry Night สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด และสมาชิกโครงการหุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย รวมถึง ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ตรวจสอบบัญชี โดยมี ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ให้เกียรติเป็นประธาน ต้อนรับสมาชิกโครงการฯ และพันธมิตรทุกท่าน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มเสียงหัวเราะ