งานมอบโล่เชิดชูเกียรติ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” ครั้งที่ 1

ภายในงานนี้ ก.ล.ต. ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ 16 บริษัท ที่เข้าร่วมโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” และได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ภายใต้เกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสนับสนุนการระดมทุนผ่านตลาดทุนและกระตุ้นธุรกิจในจังหวัดต่างๆ ของผู้ประกอบการทั่วประเทศไทย และนอกจาก 16 บริษัทแล้ว ก.ล.ต. ได้มอบโล่เชิดชูเกียติให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละบริษัท ซึ่งได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือประธานหอการค้าจังหวัด ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้สอบบัญชี
 
 

บมจ.ช.ทวี ดอลลาเซียน (ขอนแก่น)

บมจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม (ชลบุรี)

บมจ.นามยง เทอร์มินัล (ชลบุรี)
บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท (ชลบุรี)
บมจ.พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง (นครราชสีมา)
 
บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น (นครสวรรค์)
 
บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์
โซลูชั่น (นนทบุรี)
บมจ.ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้  (ปทุมธานี)
 
บมจ.ยูเรกา ดีไซน์ (ปทุมธานี)
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (ปราจีนบุรี)
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ระยอง)
บมจ.สุธากัญจน์ (ลพบุรี)
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (สมุทรปราการ)
บมจ.คราวน์ เทค แอดวานซ์ (สมุทรสาคร)

บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี  (สมุทรสาคร)

 

และ บมจ.โอเชี่ยน คอมเมิรช (สิงห์บุรี)
 
ปิดท้ายด้วยการมอบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานพันธมิตร


และการถ่ายภาพรวมผู้รับโล่ทั้งหมด