สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 1-3 และสมาชิกหุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย รุ่นที่ 1 เข้าร่วมงานสัมมนา “เคล็ด(ไม่)ลับกับการเปิดเผยข้อมูล” เพื่อเรียนรู้หลักการเปิดเผยข้อมูล ทราบความแตกต่างระหว่างตลาด SET และ ตลาด mai และรู้จัก Crowdfunding การระดมทุนในรูปแบบใหม่ ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์จากหลากหลายด้าน ดังนี้
 

 

 

 
คุณนรากร ราชพลสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) รุ่นพี่โครงการหุ้นใหม่ฯ (นั่งตรงกลาง) และคุณวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (นั่งขวามือ) พร้อมผู้ดำเนินรายการ คุณวีรุณา ตันโชติกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน ในช่วงเสวนาหัวข้อ "เคล็ด(ไม่)ลับ กับการเปิดเผยข้อมูล จาก ก.ล.ต."
 
 

 

 

คุณดารัตน์ วงษ์ประภารัตน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน เอ็ม เอ ไอ ขณะบรรยายหัวข้อ “ความต่างระหว่างตลาด SET และ ตลาด mai”
 

 

คุณไวท์ ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล CEO บจก. ไฟร์ วัน วัน และคุณอรรถพงศ์ ลิมศุภนาค ผู้ก่อตั้ง Drivebot พร้อมด้วยผู้ดำเนินรายการ คุณสาริกา อภิวรรธกกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจตัวกลางและส่งเสริมธุรกิจ SME ในช่วงเสวนาหัวข้อ "Crowdfunding เทรนด์ใหม่ของการระดมทุน"

 

 

ภาพบรรยากาศการสัมมนา