งานสัมมนา FA ที่ชอบ Auditor ที่ใช่ เลือกอย่างไร
สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 3 และสมาชิกหุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย เข้าร่วมงานสัมมนา “FA ที่ชอบ Auditor ที่ใช่ เลือกอย่างไร” ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ
 
ซึ่งเป็นการแบ่งปันความรู้ว่า ที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้สอบบัญชี มีบทบาทที่จะช่วยให้สมาชิกฯ เข้าสู่ตลาดทุนได้อย่างไร โดยการสัมนนาแบ่งออกเป็น 2 วัน จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้
 
1. “สำรวจความพร้อมในการเข้าจดทะเบียน”
2. “บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน”
3. “บทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชี”
4. “บอกเล่าประสบการณ์จริงในการทำงานกับ FA และ Auditor”
5. “IPO Clinic”

"สำรวจความพร้อมในการเข้าจดทะเบียน" โดย คุณวารุณี ปรีดานนท์ หุ้นส่วน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และทีมงาน

 

"บทบาท หน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน" โดย คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. บล. ฟินันเซีย ไซรัส

 

"บทบาท หน้าที่ของผู้สอบบัญชี" โดย คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด

 

​"บอกเล่าประสบการณ์จริงในการทำงานกับ FA & Auditor" โดย นพ. สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

 

บรรยากาศการสัมมนาโดยรวม