งานสัมมนา “FA & Auditor ที่ชอบ ที่ใช่ เลือกอย่างไร”
ipop_251013_01.jpg
 
สมาชิกโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 2 ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมงานสัมมนา “FA & Auditor ที่ชอบ ที่ใช่ เลือกอย่างไร” ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีชรีสอร์ทแอนด์สปา ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 และในโอกาสนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF) จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้บริหารของบริษัท TUF ร่วมเล่าประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากตลาดทุน
ipop_251013_02.jpg
สมาชิกเข้าเยี่ยมชมกิจการ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF) จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีคุณชาน ชู ชง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและคุณวาย ยัท ปาโก้ ลี  รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายการลงทุน ให้การต้อนรับ
ipop_251013_03.jpg
กิจกรรมสัมพันธ์สร้างความรู้จักคุ้นเคยระหว่างสมาชิก
ipop_251013_04.jpg
กิจกรรมกลุ่มช่วยกันคิด วางแผน สร้างสรรค์หอคอยที่สูงสุดจากกระดาษหนังสือพิมพ์เล่มเดียว
ipop_251013_05.jpg
คุณสันทัด  สงวนดีกุล  ผู้แทนจากชมรมวาณิชธนกิจ บรรยายบทบาท หน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ipop_251013_06.jpg
คุณเจริญ  ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้แทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมโครงการ บรรยายบทบาท หน้าที่ของผู้สอบบัญชี ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ipop_251013_07.jpg
คุณสุรเชษฐ์  กมลมงคลสุข (หนึ่งในสมาชิกโครงการหุ้นใหม่ฯ รุ่นที่ 1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เล่าประสบการณ์ในการทำงานกับที่ปรึกษาทางการเงินและผู้สอบบัญชี
ipop_251013_08.jpg
สมาชิกร่วมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ipop_251013_09.jpg
สมาชิกพร้อมที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ถ่ายภาพร่วมกันหลังงานสัมมนา
ipop_251013_10.jpg
ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กล่าวต้อนรับสมาชิกในงานเลี้ยงตอนเย็น “Aloha Blue Hawaii Party”
ipop_251013_11.jpg
บรรยากาศงาน “Aloha Blue Hawaii Party”
ipop_251013_12.jpg
คุณวทันยา สุทธิเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บรรยายแนะนำ สวทช. และบริการสำหรับผู้ประกอบการ
ipop_251013_13.jpg
คุณไพจิตร แสงไชย (หนึ่งในสมาชิกโครงการหุ้นใหม่ฯ รุ่นที่ 2) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟล็กโซ่รีเสิร์ช กรุ๊ป จำกัด ผู้ซึ่งได้รับรางวัล Technology Pioneer 2011 จาก World Economic Forum และได้รับเลือกจากนิตยสาร TIME ให้เป็น 1ใน10 นักธุรกิจรุ่นใหม่ของโลกที่สามารถใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์ ร่วมเล่าประสบการณ์การทำงานกับ สวทช.