Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 105 / 2552

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2552


ก.ล.ต. กล่าวโทษบริษัทโกรว์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  ผู้บริหาร  รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าทีมการตลาดขึ้นไป เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2552 รวม 4 ราย ได้แก่ นายกฤษณะ สุขประเสริฐ นายกรชัย ศิริพงษ์ไพโรจน์ นายศักดา ปันนิตามัย และนายสาโรจน์ กล่ำแสง ในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีน้ำมันดิบ และ/หรือ ทองคำ เป็นสินค้าอ้างอิง โดยที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในประเทศไทย และทำให้ประชาชนที่หลงเชื่อได้รับความเสียหายรวมประมาณ 23.98 ล้านบาท 

ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากประชาชนที่ได้รับการติดต่อชักชวนจากพนักงานของบริษัทดังกล่าว จึงตรวจสอบ  เอกสารหลักฐานและสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้อง พบว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ถึงเดือนสิงหาคม 2552  บริษัทโกรว์ฯ ได้แสดงตนต่อบุคคลทั่วไปว่า  เป็นตัวแทนให้บริการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทโบรกเกอร์ต่างประเทศ ซึ่งมีน้ำมันดิบและ/หรือทองคำเป็นสินค้าอ้างอิง โดยชักชวนผู้ลงทุนให้เข้าใจว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวสามารถทำกำไรได้โดยง่าย จนมีผู้หลงเชื่อหลายรายที่ได้โอนเงินไปยังบริษัท แต่ไม่ปรากฏว่าบริษัทได้นำเงินไปลงทุนตามที่แจ้งไว้ต่อผู้ลงทุน นอกจากนี้ยังมีการชักชวนให้ผู้ลงทุนมอบอำนาจให้พนักงานของบริษัทสามารถส่งคำสั่งซื้อขายแทนผู้ลงทุนด้วย

การประกอบธุรกิจของบริษัทกับพวก เข้าข่ายเป็นความผิดฐานประกอบธุรกิจล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  และมีโทษตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน คือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมในลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามมาตรา 343 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่ง ก.ล.ต. จะส่งมอบพยานหลักฐานให้แก่กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.)  เพื่อสอบสวนดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวต่อไป  จึงขอให้ผู้ลงทุนที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนกับบริษัทโกรว์ฯ แจ้งข้อมูลไปยัง ปอศ. ด้วย   (ติดต่อที่โทรศัพท์  0-2237-1199 )

ประชาชนที่สนใจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ขอให้เลือกลงทุนเฉพาะกับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต.  www.sec.or.th หรือกรณีที่อ้างอิงสินค้าเกษตร ขอให้ตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.)www.aftc.or.th  และหากได้รับการติดต่อชักชวนจากบุคคลที่สงสัยว่าไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งเบาะแส   มายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ก.ล.ต. โทร. 0-2263-6000 หรือ complain@sec.or.th หรือ ก.ส.ล. ที่ enforcement@aftc.or.th เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป


ข่าวฉบับนี้แสดงข้อมูล ณ วันที่ออกข่าวตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากประสงค์จะดูข้อมูลสถานะปัจจุบันของเรื่อง โปรดดู ข้อมูลการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map