Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 143 / 2561

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561


ก.ล.ต. เปิดเผยบริษัท Q Exchange  จำกัด ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต พร้อมเตือนประชาชนและผู้ลงทุนควรระมัดระวังหากถูกชักชวนให้รับบริการรับแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลจากผู้ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวการเปิดตัวบริษัท Q Exchange จำกัด แนะนำบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซี โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โซเชียลมีเดีย เและออนไลน์ต่าง ๆ  ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท Q Exchange จำกัด ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต จึงขอให้ประชาชนและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้รับบริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของ ก.ล.ต.


ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้แจ้งให้บริษัท Q Exchange จำกัด ยุติการประชาสัมพันธ์และชักชวนประชาชนในลักษณะดังกล่าวแล้ว พร้อมกำชับให้บริษัทใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากอาจเข้าข่ายถูกพิจารณาว่ากระทำผิดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 

ก.ล.ต. ขอย้ำว่า ธุรกิจให้บริการรับแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ผู้ที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือแสดงตัวต่อบุคคลทั่วไปว่าจะให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ หากผู้ลงทุนได้รับการติดต่อชักชวนให้รับบริการเกี่ยวกับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ขอให้ตรวจสอบก่อนว่าผู้ชักชวนเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องหรือไม่ ในกรณีที่พบการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดติดต่อ SEC Help Center โทร. 1207 เพื่อ ก.ล.ต. จะได้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป

 

_________________________________


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map