Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 181 / 2557

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557


ก.ล.ต. กล่าวโทษนายยุทธนา ลี้ไพโรจน์กุล กรณีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.)

นายวสันต์ เทียนหอม รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเบาะแสและตรวจสอบพบว่า นายยุทธนา ลี้ไพโรจน์กุล ได้แสดงตนเป็นผู้รับบริหารเงินของลูกค้าและจัดการเงินทุนให้บุคคลอื่นเพื่อแสวงหาประโยชน์จากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยชักชวนให้บุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกและระดมเงินจากสมาชิกเพื่อนำเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ทั้งยังเสนอตนเป็น
ที่ปรึกษาการลงทุนที่สามารถให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ โดยทำเป็นทางค้าปกติ ผ่านทางเว็บบล็อก URL http://nateethong.bloggang.com และใช้นามแฝงว่า “นธีทอง” โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการดำเนินการดังกล่าวด้วย

เนื่องจากนายยุทธนาไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล และประเภทที่ปรึกษาการลงทุน รวมทั้งไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การกระทำของนายยุทธนาจึงเป็นความผิด มีโทษตามมาตรา 289 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คือจำคุกตั้งแต่ 2 ปีถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน และมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คือจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน ดังนั้น ก.ล.ต. จึงได้กล่าวโทษนายยุทธนาต่อ ปอศ. เพื่อดำเนินคดีต่อไป และขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนกับบุคคลดังกล่าวแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง ปอศ. ที่โทรศัพท์ 0-2237-1199 เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนดำเนินคดีให้ถึงที่สุด”

นายวสันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการหลอกลวงที่หลากหลาย มีทั้งการชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมลงทุนทั้งในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออ้างว่าสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนได้ โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนจากการดำเนินการ และแอบอ้างว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่จำต้องได้รับการอนุญาตจาก ก.ล.ต. ก่อน จึงขอเตือนให้ประชาชนว่า
อย่าหลงเชื่อและตรวจสอบว่าผู้ชักชวนดังกล่าวได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือ ก.ล.ต. หรือไม่ ที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. www.sec.or.th  ภายใต้หัวข้อ License Check  หากพบบุคคลที่น่าสงสัยว่าทำธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้แจ้งเบาะแสมาที่ ก.ล.ต. ที่โทร. 1207 เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป”


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map