Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 4 / 2551

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2551


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 ก.ล.ต. กล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ดำเนินคดีกับนางสาวกนกวรรณ ทิพยเทอดธนา และนายปยุฒ อนันตสิทธิกุล ในฐานสร้างราคาหุ้นบริษัทชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CWT) สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการตรวจสอบพบสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติของหุ้น CWT ช่วงปลายปี 2547 ถึงต้นปี 2548 อันเนื่องมาจากการซื้อขายของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ก.ล.ต. จึงได้เข้าตรวจสอบ และพบว่าบุคคลกลุ่มดังกล่าวซื้อขายหุ้น CWT ในลักษณะ อำพรางและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดไปว่าหุ้นดังกล่าวมีการซื้อขายกันมากและราคาของหุ้นเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งไม่ตรงต่อสภาพปกติ ของตลาด โดยการซื้อขายหุ้นของบุคคลกลุ่มดังกล่าวมีนางสาวกนกวรรณ ทิพยเทอดธนา ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (เจ้าหน้าที่การตลาด) ของ บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งคำสั่งให้ นอกจากนี้ นางสาวกนกวรรณยังได้ซื้อขายหุ้นCWT ร่วมกับบุคคลกลุ่มดังกล่าวอีกด้วย โดยใช้วิธีซื้อขายหุ้นผ่านบัญชีของนายปยุฒ อนันตสิทธิกุล ในลักษณะที่ทำให้เกิดสภาพผิดปกติ ซึ่งการกระทำของนางสาวกนกวรรณดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 243 (1) (2) และมาตรา 244 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นางสาวกนกวรรณ จึงมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และนายปยุฒในฐานะผู้สนับสนุนมีความผิดต้องระวางโทษ ตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ก.ล.ต. จึงได้กล่าวโทษนางสาวกนกวรรณ และนายปยุฒต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอให้พิจารณาสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้สั่งเพิกถอน การให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนางสาวกนกวรรณด้วย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2551 สำหรับบุคคลกลุ่มที่นางสาวกนกวรรณส่งคำสั่งซื้อขายให้ในลักษณะที่ทำให้หุ้น CWT มีสภาพการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ คณะกรรมการ เปรียบเทียบได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับในความผิดตามมาตรา 243 (1) (2) และมาตรา 244 ไปก่อนหน้านี้แล้ว

ข่าวฉบับนี้แสดงข้อมูล ณ วันที่ออกข่าวตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากประสงค์จะดูข้อมูลสถานะปัจจุบันของเรื่อง โปรดดู ข้อมูลการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map