Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 54 / 2552

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552


สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเบาะแสว่า พนักงานของบริษัทหวาง ลี่ โกลบอล มาร์เก็ต จำกัด บริษัทกลอรี่ พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทเวิลด์ เทรดดิ้ง พรอสเพอริตี้ จำกัด ร่วมกับพนักงานของบริษัทดับเบิ้ลยู เอส ดี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท WSD Financial (NZ) Ltd. ทำการติดต่อชักชวนบุคคลทั่วไปให้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในน้ำมันดิบ ทองคำ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยอ้างว่าเป็นสาขาของโบรกเกอร์ในประเทศฮ่องกงและนิวซีแลนด์ ดังนั้น ในวันนี้ (วันที่ 25 มิถุนายน 2552)  ก.ล.ต. จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (ปศท.)  เข้าตรวจค้นสถานประกอบการของบริษัทดังกล่าว ดังนี้ (1) เลขที่ 33/107 ชั้น 21 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถ. สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ (2) เลขที่ 33/54 ชั้น 12 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถ. สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ (3) เลขที่ 33/56 ชั้น 12 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถ. สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ (4) เลขที่ 87/2 ชั้น 36 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่น เพลส ถ. วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และ (5) เลขที่ 125/13 ซ.ร่วมฤดี 4 ถ. เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

จากการตรวจค้น พบเอกสารและหลักฐานที่เชื่อได้ว่าบริษัทดังกล่าวได้ชักชวนให้บุคคลทั่วไปเข้ามาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งอ้างอิงกับน้ำมันดิบ ทองคำ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริษัทได้รับผลตอบแทนส่วนหนึ่งจากค่าธรรมเนียมในการซื้อขายของลูกค้า   

การกระทำข้างต้นเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นทางค้าปกติโดยไม่ได้รับอนุญาต  ซึ่งฝ่าฝืนมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  และเป็นผลให้มีผู้หลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่ง จนได้รับความเสียหายในเวลาต่อมา

อนึ่งการที่บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส ดีฯ  และบริษัท WSD Financial (NZ) Ltd. ได้กล่าวอ้างกับบุคคลทั่วไปว่าได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยนั้น ในความเป็นจริงบริษัท WSD Financial (NZ) Ltd. ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจาก ก.ล.ต. โดยจำกัดขอบเขตเฉพาะให้บริการแก่ลูกค้าสถาบันเท่านั้น ดังนั้นการติดต่อชักชวนบุคคลทั่วไปให้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงเป็นการกระทำการโดยไม่ได้รับอนุญาต

ก.ล.ต. จึงได้กล่าวโทษบริษัททั้งห้าข้างต้นต่อ ปศท.  รวมทั้งขอให้ ปศท. พิจารณาว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทมีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชนด้วยหรือไม่  ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับความเสียหายจากการลงทุนกับบริษัทเหล่านี้สามารถแจ้งข้อมูลความเสียหายให้แก่ ปศท. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป (ติดต่อที่โทรศัพท์ 0-2237-1199)

ก.ล.ต. ขอย้ำเตือนผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าว่า ขอให้เลือกลงทุนเฉพาะกับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตและขอบเขตการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนได้จากเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th  และหากได้รับการติดต่อชักชวนจากบุคคลที่สงสัยว่าไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งเบาะแสมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ก.ล.ต. โทร. 0-2263-6000 หรือ complain@sec.or.th ข่าวฉบับนี้แสดงข้อมูล ณ วันที่ออกข่าวตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากประสงค์จะดูข้อมูลสถานะปัจจุบันของเรื่อง โปรดดู ข้อมูลการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map