Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 68 / 2557

วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557


ก.ล.ต. กล่าวโทษนางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ ผู้บริหารบริษัทริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) (RICH) นายพรเทพ ถาวรวิสุทธิกุล และนางสาวอารดา เลิศภิญโญภาพ อดีตผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) รวมทั้งนายสมเดช ลีสวัสดิ์ตระกูล  นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน  และนายสรร ดงวรรณภักดี กรณีสร้างราคาหุ้น RICH ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าสภาพการซื้อขายหุ้น RICH  ที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการซื้อขายของบุคคลกลุ่มหนึ่งในระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2550 พบหลักฐานน่าเชื่อว่านางสาวอังคกาญจน์ ซึ่งเป็นผู้บริหาร RICH  นายพรเทพและนางสาวอารดา ซึ่งขณะเกิดเหตุทั้งคู่เป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) นายสมเดช และนายสุริยา ได้ตกลงหรือร่วมรู้เห็นการสร้างราคาหุ้น RICH  ผ่านการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลรวม 15 รายในลักษณะอำพราง โดยทำการซื้อขายในลักษณะต่อเนื่อง และจับคู่ซื้อขายกันภายในกลุ่ม  เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น RICH เป็นผลให้การซื้อขายหุ้นดังกล่าวผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยมีนายสรร และบุคคลอื่นอีก 3 ราย (ซึ่งยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557) ให้การช่วยเหลือโดยให้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการกระทำความผิด

การกระทำในลักษณะข้างต้นเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243  ประกอบมาตรา 244 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากบุคคลทั้ง 6 รายไม่ยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบ หรือไม่ได้ชำระค่าปรับตามคำสั่งของคณะกรรมการ เปรียบเทียบ ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินการกล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ทั้งนี้  การถูก ก.ล.ต. กล่าวโทษเนื่องจากการกระทำเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 243 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ มีผลให้นางสาวอังคกาญจน์เข้าข่ายมีลักษณะขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน  ส่วนนายพรเทพและนางสาวอารดาเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนตลอดระยะเวลาที่ถูกกล่าวโทษดำเนินคดี  ก่อนหน้านี้ ทั้งนายพรเทพและนางสาวอารดา ถูก ก.ล.ต. กล่าวโทษกรณีสร้างราคาหุ้นบริษัทเมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (METRO) บริษัทไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (TUCC) และบริษัทเอส.อี.ซี. ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (SECC)

อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นอำนาจและดุลพินิจของศาลยุติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map