Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 79 / 2555

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555


ก.ล.ต. เปิดเผยคำสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบ ซึ่งมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับนายประสงค์  สุวิวัฒน์ธนชัย กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“UNIQ”) เป็นจำนวนเงิน 80,995,415.67 บาท

ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า พบสภาพการซื้อขายหุ้น UNIQ ผิดปกติ อันเกิดจากคำสั่งซื้อขายหุ้น UNIQ ที่ส่งผ่านบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ในต่างประเทศ 2 แห่ง (Omnibus Account) ทำให้ราคาและปริมาณของหุ้น UNIQ มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด ซึ่งจากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว่า นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย ได้รู้เห็นหรือตกลงให้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนิติบุคคลต่างประเทศ 14 บัญชีที่ตนเองเป็นเจ้าของและเป็นผู้รับประโยชน์ โดยเปิดบัญชีไว้ที่ UOB Kay Hian Private Limited ประเทศสิงคโปร์ และ EFG Private Bank SA สาขาประเทศสิงคโปร์ ทำการซื้อขายหุ้น UNIQ ในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2553 ในลักษณะผลักดันราคาและพยุงราคา รวมทั้งซื้อขายจับคู่กันเองระหว่างบัญชี ทำให้ราคาปิดของหุ้น UNIQ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 2.24 บาท ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ไปสูงสุดที่ 8.70 บาท ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เพิ่มขึ้น 6.46 บาท และปิดอยู่ที่ 4.48 บาท ในวันที่ 7 เมษายน 2553  นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันได้เพิ่มขึ้นจาก 0.21 ล้านหุ้น เป็น 14.78 ล้านหุ้น  ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นการอำพรางให้บุคคลทั่วไปหลงเชื่อว่าหุ้น UNIQ มีการซื้อขายจำนวนมากและต่อเนื่อง ทำให้ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องกับสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปเข้ามาซื้อขายหุ้นดังกล่าว

การกระทำของนายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย เข้าข่ายเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยสร้างราคาหุ้นทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อ ฝ่าฝืนมาตรา 243(1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243(2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับนายประสงค์ เป็นจำนวนเงิน 80,995,415.67 บาท 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอขอบคุณ Monetary Authority of Singapore (“MAS”) และ Securities and Futures Commission, Hong Kong (“SFC”) ที่ให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจนทำให้ ก.ล.ต. สามารถดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดในกรณีนี้ได้


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map