Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าว ก.ล.ต.
ข่าว ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับ ที่ 86 / 2558

วันจันทร์ที่ 06 กรกฎาคม 2558


ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคล 3 ราย ได้แก่ (1) บริษัทโปรเฟสชั่นแนล พอร์ทโฟลิโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ Professional Portfolio International Ltd. (PPI)  (2) Mr. Eric Jordan หรือ Mr. Eric Jack Jordan หรือนายอีริค แจค จอร์แดน ในฐานะกรรมการ PPI และในฐานะส่วนตัว และ (3) Mr. Gary Bradford กรณีร่วมกันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.)

ก.ล.ต. ได้รับการร้องเรียนจากผู้ลงทุนชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยว่า ได้รับการติดต่อชักชวนจาก PPI ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ อาคาร บี ยูนิต 4 ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ให้ย้ายเงินบำนาญในต่างประเทศมาลงทุนตามคำแนะนำและบริหารจัดการของ PPI เพื่อประโยชน์ทางด้านภาษี และรับผลตอบแทนระยะยาว โดยผู้ลงทุนดังกล่าวหลงเชื่อลงทุนตามคำแนะนำ และต่อมาได้รับความเสียหายจากการลงทุนดังกล่าว นอกจากนี้ PPI ยังใช้เว็บไซต์ www.ppi-advisory.com โฆษณาชวนเชื่อว่ามีทีมผู้แนะนำที่มากด้วยประสบการณ์และความรู้ที่สามารถช่วยให้คำแนะนำและจัดการลงทุนที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

จากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมาย เป็นความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีระวางโทษตามมาตรา 289 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน คือ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-5 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000-500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน ก.ล.ต. จึงได้กล่าวโทษบุคคลทั้ง 3 ราย ต่อ ปอศ. เพื่อดำเนินคดีต่อไป และขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนกับบุคคลกลุ่มนี้ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง ปอศ. ที่โทรศัพท์ 0-2237-1199 เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

นายวสันต์ เทียนหอม รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ปัจจุบันมีการชักชวนประชาชนในหลากหลายรูปแบบ โดยอ้างการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนปกติทั่วไป มีการรับประกันเงินลงทุน อ้างอิงสกุลเงินต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ หรือแอบอ้างว่าเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายจาก ก.ล.ต. หรือเป็นเครือข่ายของบริษัทต่างประเทศไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.  เป็นต้น ซึ่งมีผู้เสียหายแล้วจำนวนมากจากหลายกรณีที่ผ่านมา  จึงขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ หากเป็นการชักชวนให้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น หุ้น ทองคำ น้ำมันดิบ สามารถตรวจสอบว่าผู้ชักชวนดังกล่าวได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือ ก.ล.ต. หรือไม่ ที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. www.sec.or.th  ภายใต้หัวข้อ License Check  หากพบบุคคลที่น่าสงสัยว่าทำธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้แจ้งเบาะแสมาที่ ก.ล.ต. ที่โทร. 1207 เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map