Sign In
รู้จักผลิตภัณฑ์และบริการลงทุน

​การเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง

 

​​​การที่ได้เจอกับผู้ให้บริการการลงทุนที่ดีและไว้ใจได้ เปรียบเสมือนการได้เจอเพื่อนร่วมทางบนเส้นทางการลงทุนที่จะนำพาเราไปยังเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ ตรงกันข้าม หากเจอผู้ให้บริการการลงทุนที่ไม่ดี อาจสร้างความเสียหายที่รุนแรงได้ เพราะนั่นอาจหมายถึง ผู้ไม่หวังดีที่แฝงตัวเข้ามาหลอกลวงเหยื่อผู้ไม่ทันระวังตัว หรือรู้ไม่เท่าทัน ก็เป็นได้ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว ควรดูความน่าเชื่อถือของพวกเขา โดยตรวจสอบว่าบริษัทผู้ขายหรือนายหน้ามีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจจาก ก.ล.ต. หรือไม่ และผู้แนะนำ​​การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน ที่ติดต่อด้วย ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. หรือไม่ กับดูแรงจูงใจในการให้คำแนะนำว่าเน้นการขายของมาก ๆ ให้ตนเองได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะ ๆ หรือเน้นผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับในระยะยาว​


ผู้แนะนำการลงทุน IC.jpg


ทำไมเคาน์เตอร์ขายกองทุนจึงเตี้ยกว่าเคาน์เตอร์ฝากเงิน.jpg 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​SEC Complaint Center 

โทรศัพท์ 1207