Sign In
ข้อมูลตลาดทุน


รายชื่อผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนัก​งาน ​ ​ ​ ​
ลำดับที่​บริษัทจัดการที่อยู่วันที่
ได้รับความ
เห็นชอบ
วันที่ได้รับ
อนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ
1ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน)48/2 อาคารทิสโก้
ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือแขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
11/8/25431/8/2544
2ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011012/10/254312/10/2543
3ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)ชั้น 17 อาคาร G Tower Grand พระราม 9 ตึกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031017/10/254319/10/2543
4ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)333 ถนนสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
18/10/254319/10/2543
5ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)1 ซอยกสิกรไทย
ถนนราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
18/10/254319/10/2543
6ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน)
1222 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
19/10/254319/10/2543
7ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)3000 ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
8/3/25452/7/2546
8บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)
ชั้น 15 อาคารวรวัฒน์ เลขที่ 849 ถ.สีลม กรุงเทพฯ 105001/2/25489/6/2548
9ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯอาคารเอชเอสบีซี 968 ถนนพระราม4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
22/3/254822/3/2548
10ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050029/3/254829/3/2548
11ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอ จี สาขากรุงเทพฯอาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 27-29 เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033030/3/254830/3/2548
12ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) จำกัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
28/9/25481/10/2548
13ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033008/09/255127/11/2551
14ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011018/10/255618/10/2556


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม