Sign In
ข้อมูลตลาดทุน

​​​ธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม​

บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับอนุญาต ​ ​
​ลำดับที่รายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตวันที่ได้รับอนุญาต

1

 

 

 

 

 

บริษัทฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 13 อาคารเวฟเพลส เลขที่ 55 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2655-4755

โทรสาร 0-2655-4939

23 มิถุนายน 2547

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

บริษัท รอยเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 34-35 อาคารอื้อจือเหลียง เลขที่ 968 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2637-5500

โทรสาร 0-2637-5511

6 กรกฎาคม 2547

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2251-9730

โทรสาร 0-2251-9731

10 มีนาคม 2552

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

อาคารสีลม คอมเพล็กซ์ ชั้น24 ห้อง2 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2231-3011
โทรสาร 0-2231-3012

19 ตุลาคม 2555

 

 

 

 

 

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SEC Help Center

โทรศัพท์ 1207