Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 181/2562 ผลการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 12/12/2562
ฉบับที่ 180/2562 ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ รวมทั้งคุ้มครองผู้ลงทุน 11/12/2562
ฉบับที่ 179/2562 ก.ล.ต. มีแนวคิดให้ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและยื่นไฟลิ่ง 04/12/2562
ฉบับที่ 178/2562 ก.ล.ต. ผนึก 32 บจ. บนถนนวิภาวดีฯ ทำดีเพื่อส่วนรวม เปิดตัวโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” 04/12/2562
ฉบับที่ 177/2562 ก.ล.ต. นำเสนอการดำเนินการขับเคลื่อนตามกรอบหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงเจนีวา 28/11/2562
ฉบับที่ 176/2562 ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 ฐานไม่ทักท้วงลูกค้าที่น่าสงสัยว่าใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น 28/11/2562
ฉบับที่ 175/2562 ก.ล.ต. เตรียมออกเกณฑ์รองรับการระดมทุนของ SME (เอสเอ็มอี) 26/11/2562
ฉบับที่ 174/2562 ก.ล.ต. เข้าร่วมการประชุมประจำปีสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงเจนีวา 25/11/2562
ฉบับที่ 173/2562 ก.ล.ต. พร้อมร่วมมือ UNDP ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนภาคธุรกิจคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน 25/11/2562
ฉบับที่ 172/2562 ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้น TRUBB 22/11/2562