Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 141/2563 ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน 03/08/2563
ฉบับที่ 140/2563 ก.ล.ต. แถลงความคืบหน้าในรอบ 1 ปี โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 28/07/2563
ฉบับที่ 139/2563 ก.ล.ต. จับมือพันธมิตรแสดงเจตจำนงสนับสนุนโครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ” เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสังคม 24/07/2563
ฉบับที่ 138/2563 ก.ล.ต. ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับฟังความเห็นโครงการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 22/07/2563
ฉบับที่ 137/2563 ก.ล.ต. จับมือไทยพีบีเอส ผลิตรายการสด “รู้เงิน รู้ลงทุน” 12 ตอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุน 21/07/2563
ฉบับที่ 136/2563 ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงค่าธรรมเนียม “ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 21/07/2563
ฉบับที่ 135/2563 ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น NEWS ไปใช้สิทธิออกเสียงกรณีซื้อหุ้นและสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ Wealth Ventures เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผล แต่ราคาซื้อหุ้นไม่เหมาะสม 16/07/2563
ฉบับที่ 134/2563 ก.ล.ต. เปิดแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลของตลาดทุน ปี 63-65 มุ่งส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุน 16/07/2563
ฉบับที่ 133/2563 ก.ล.ต. ลงโทษอดีตผู้แนะนำการลงทุนเป็นเวลา 10 ปี กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน 15/07/2563
ฉบับที่ 132/2563 ก.ล.ต. เชิญรับชมเสวนาออนไลน์ “Regulatory Guillotine ก้าวใหม่ของตลาดทุนไทย แข่งได้ในตลาดทุนโลก” 14/07/2563