Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 231/2566 ก.ล.ต. ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 30/11/2566
ฉบับที่ 230/2566 ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ หารือร่วมกันในการเร่งทบทวนเกณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นตลาดทุนไทย 29/11/2566
ฉบับที่ 229/2566 ก.ล.ต. ASCO และผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ร่วมหาแนวทางสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน 28/11/2566
ฉบับที่ 228/2566 ก.ล.ต. จับมือ 4 หน่วยงานจัดสัมมนาย้ำบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ พร้อมเปิดตัวเว็บเพจ หัวข้อ “บริษัทจดทะเบียนเข้มแข็ง” 27/11/2566
ฉบับที่ 227/2566 ก.ล.ต. สั่งการให้ Zipmex แก้ไขสถานะเงินกองทุน และดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 25/11/2566
ฉบับที่ 226/2566 ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ PPH206A ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 24/11/2566
ฉบับที่ 225/2566 ก.ล.ต. ประกาศผล “Capital Market Datathon” สุดยอดไอเดียนวัตกรรม จาก open data สู่การพัฒนาระบบนิเวศตลาดทุน 24/11/2566
ฉบับที่ 224/2566 ก.ล.ต. CFA Institute และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ สานต่อความร่วมมือในการส่งเสริมองค์ความรู้ ด้าน ESG เพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 23/11/2566
ฉบับที่ 223/2566 ก.ล.ต. ให้ JKN และผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพิ่มเติม กรณีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อมีมติยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ 22/11/2566
ฉบับที่ 222/2566 ก.ล.ต. สั่งการ CMO ให้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2567 22/11/2566