Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 105/2565 ก.ล.ต. ผนึก NDID ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนบุคคลในโลกดิจิทัล เพื่อยกระดับการบริการธุรกรรมในตลาดทุน 27/06/2565
ฉบับที่ 104/2565 ก.ล.ต. - สสว. เผยแคมเปญ “ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย” ได้รับการตอบรับที่ดี 24/06/2565
ฉบับที่ 103/2565 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงเกณฑ์การกำกับดูแล ICO portal และการเสนอขายโทเคนดิจิทัล 23/06/2565
ฉบับที่ 102/2565 ก.ล.ต. เปิดตัว “SEC Open Data Services” ศูนย์รวมข้อมูลตลาดทุน ให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้จริง 21/06/2565
ฉบับที่ 101/2565 ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระบัญชีของกองทุนรวม 17/06/2565
ฉบับที่ 100/2565 ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณากองทุนรวมและการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 17/06/2565
ฉบับที่ 99/2565 ก.ล.ต. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมบล็อกเชน 16/06/2565
ฉบับที่ 98/2565 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 15/06/2565
ฉบับที่ 97/2565 บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัท ดีเอสแด็ค (ประเทศไทย) จำกัด ถูกเพิกถอนจากการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 15/06/2565
ฉบับที่ 96/2565 CDP ร่วมกับ ก.ล.ต. ผนึกกำลังส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 14/06/2565