Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 147/2563 ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมโครงการวิจัยเพื่อช่วยเหลือผู้ลงทุนที่ได้รับความเสียหายในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) 11/08/2563
ฉบับที่ 146/2563 ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์รองรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในลักษณะ partnership 10/08/2563
ฉบับที่ 145/2563 ก.ล.ต. ลงโทษอดีตผู้แนะนำการลงทุนเป็นเวลา 7 ปี 6 เดือน กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน 07/08/2563
ฉบับที่ 144/2563 ก.ล.ต. เพิ่มประเภทธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ Regulatory Sandbox ครอบคลุมทุกกิจกรรมในตลาดทุน 06/08/2563
ฉบับที่ 143/2563 ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น W ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรับโอนกิจการร้าน DOMINO’S PIZZA ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าไม่เหมาะสม 04/08/2563
ฉบับที่ 142/2563 ก.ล.ต. พบผู้ลงทุน 4 ภาค ประเดิมงาน “มหกรรมการเงินโคราช” ครั้งที่ 14 หรือ Money Expo 2020 ภายใต้แนวคิด “ลงทุนด้วยความเข้าใจ ใคร ๆ ก็ทำได้” 04/08/2563
ฉบับที่ 141/2563 ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน 03/08/2563
ฉบับที่ 140/2563 ก.ล.ต. แถลงความคืบหน้าในรอบ 1 ปี โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 28/07/2563
ฉบับที่ 139/2563 ก.ล.ต. จับมือพันธมิตรแสดงเจตจำนงสนับสนุนโครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ” เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสังคม 24/07/2563
ฉบับที่ 138/2563 ก.ล.ต. ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับฟังความเห็นโครงการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 22/07/2563