Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 26/2566 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี 09/02/2566
ฉบับที่ 25/2566 ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 14 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น SCI GSC ASIAN FLOYD และ RP 08/02/2566
ฉบับที่ 24/2566 ก.ล.ต. ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-licensing) ใบแรก 08/02/2566
ฉบับที่ 23/2566 ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด กรณีขายหุ้น DCON โดยรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในและยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 07/02/2566
ฉบับที่ 22/2566 ก.ล.ต. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการ ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 กุมภาพันธ์นี้ 07/02/2566
ฉบับที่ 21/2566 ก.ล.ต. กำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 06/02/2566
ฉบับที่ 20/2566 ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 03/02/2566
ฉบับที่ 19/2566 ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ สำหรับ “ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล” 03/02/2566
ฉบับที่ 18/2566 ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) ของบริษัทจดทะเบียน 02/02/2566
ฉบับที่ 17/2566 ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัทที่ขอเสนอขายหุ้น IPO ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 02/02/2566