Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 204/2563 ก.ล.ต. เผยผลการร่วมออกบูธ "สถานีเรียนรู้การลงทุน" ในงาน Money Expo 2020 ได้รับการตอบรับที่ดี 26/10/2563
ฉบับที่ 203/2563 ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น NBC ไปใช้สิทธิออกเสียงกรณีซื้อ “คมชัดลึก” ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า วัตถุประสงค์การทำรายการมีความสมเหตุสมผล แต่ราคาและเงื่อนไขไม่เหมาะสม 26/10/2563
ฉบับที่ 202/2563 ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย กรณีอาศัยข้อมูลภายในขายหุ้น ICHI 22/10/2563
ฉบับที่ 201/2563 ก.ล.ต. ร่วมกับ ThaiBMA เปิดตัว “Information Platform” แหล่งรวมข้อมูลตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน 21/10/2563
ฉบับที่ 200/2563 ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกและเสนอขาย DR เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและเพิ่มทางเลือกผู้ลงทุน 19/10/2563
ฉบับที่ 199/2563 ก.ล.ต. เปิด “สถานีเรียนรู้การลงทุน” ในงานมหกรรมการเงิน (Money Expo 2020) 22-25 ตุลาคมนี้ 19/10/2563
ฉบับที่ 198/2563 ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน ฐานแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุน 16/10/2563
ฉบับที่ 197/2563 ก.ล.ต. จัดเสวนาออนไลน์ “หุ้นกู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: หุ้นกู้แห่งอนาคต” 16/10/2563
ฉบับที่ 196/2563 ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น CHO ศึกษาข้อมูลและใช้สิทธิออกเสียง กรณีการให้สัตยาบันรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 14/10/2563
ฉบับที่ 195/2563 ก.ล.ต. มีแนวคิดให้มี “มาตรการคุ้มครองพยานในคดีเกี่ยวกับตลาดทุน” พร้อมจัดประชุมรับฟังความเห็น 14/10/2563