Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 45/2562 ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัท GJS ไปใช้สิทธิออกเสียงกรณีการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทแม่ 24/04/2562
ฉบับที่ 44/2562 ก.ล.ต. มุ่งสนับสนุนผู้ลงทุนให้มีตัวช่วยเพื่อการลงทุนอย่างมีคุณภาพ 22/04/2562
ฉบับที่ 43/2562 ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนกรณีรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน 19/04/2562
ฉบับที่ 42/2562 ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 8 ราย กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้น PTL 18/04/2562
ฉบับที่ 41/2562 ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 18/04/2562
ฉบับที่ 40/2562 ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น RCI ไปใช้สิทธิออกเสียงกรณีการจำหน่ายที่ดินของบริษัทย่อย 17/04/2562
ฉบับที่ 39/2562 ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการ ADAM และพวก รวม 8 ราย กรณีกระทำทุจริตต่อหน้าที่ 17/04/2562
ฉบับที่ 38/2562 ก.ล.ต. เผย พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ 6 มีผลใช้บังคับในวันที่ 17 เมษายน 2562 17/04/2562
ฉบับที่ 37/2562 ก.ล.ต. เปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่ หาง่าย อ่านได้ทุกที่ 10/04/2562

ดาว์โหลด
เอกสารทั้งหมด
ฉบับที่ 36/2562 ก.ล.ต. มีแนวคิดเพิ่มประสิทธิภาพกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน กรณีเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์สำคัญ 09/04/2562