Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่ หาง่าย อ่านได้ทุกที่วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 | ฉบับที่ 37 / 2562


ก.ล.ต. เปิดตัวเว็บไซต์องค์กร www.sec.or.th รูปแบบใหม่ โดยปรับโฉมเพื่อให้ประชาชน ผู้ลงทุน และผู้อยู่ภายใต้กำกับดูแล ค้นหาข้อมูลง่ายขึ้น และใช้ได้กับอุปกรณ์สื่อสารหลากหลายประเภท

เว็บไซต์ www.sec.or.th รูปแบบใหม่ จัดแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลที่คำนึงถึงการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและง่ายขึ้น โดยแบ่งเป็น 5 หมวดหลัก ได้แก่ (1) ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ก.ล.ต.  (2) ข้อมูลด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ก.ล.ต.  (3) ข่าวและข้อมูลตลาดทุน  (4) ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน และ (5) การยื่นรายงานและคำขอต่าง ๆ รวมถึง “ทางลัดการใช้งาน” เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีการค้นหาบ่อยได้สะดวกมากขึ้น

นอกจากนี้ เว็บไซต์ใหม่ยังได้ปรับปรุงช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุนสามารถศึกษารายละเอียดและร่วมให้ความคิดเห็นได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านอุปกรณ์สื่อสารได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบันมากขึ้น

ก.ล.ต. จึงขอเชิญชวนให้ทดลองใช้เว็บไซต์ใหม่ และทุกท่านสามารถให้ความเห็นต่อข้อมูลว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใด โดยคลิกให้ความเห็นได้ในช่วงท้ายของแต่ละหน้า เพื่อที่ ก.ล.ต. จะได้นำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  


ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. สรุปผลเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนความเห็น “ลิบรา” ต่อยอดพัฒนาประเทศยุคดิจิทัล
ก.ล.ต. เตือนประชาชนระวังถูกชักชวนให้ลงทุนในหุ้น Tian Tian Ventures หรือ Tian Tian Go
ก.ล.ต. กำหนดให้วันที่ 3 มิ.ย. 2562 เป็นวันหยุดทำการ
ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ก.ล.ต. เผย พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ 6 มีผลใช้บังคับในวันที่ 17 เมษายน 2562