Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. หารือ 9 หน่วยงาน เพื่อป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562


ก.ล.ต. บูรณาการความร่วมมือกับ 9 หน่วยงาน ในการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงให้ประชาชนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิด รวมถึงส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างทั่วถึง ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.