Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. จัดงานสัมมนา “คาราวาน ก.ล.ต. นำความรู้ตลาดทุนสู่จาวเจียงใหม่”วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562


วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ก.ล.ต. จัดสัมมนา “คาราวาน ก.ล.ต. นำความรู้ตลาดทุนสู่จาวเจียงใหม่” โดยได้ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่แบบบูรณาการ อาทิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด ชมรมธนาคารจังหวัด สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และได้รับเกียรติจากนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน ณ ห้องลานนาบอลรูม 1 โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่

งานสัมมนาดังกล่าว มุ่งเน้นการให้ข้อมูลด้านอย่างรอบด้านเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ให้ใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุน มีการจัดทำบัญชีและงบการเงินของธุรกิจที่มีมาตรฐาน และรับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการระดมทุน พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ประชาชนในการเสวนาเรื่อง “ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไร ให้โดนใจ ไม่ถูกหลอก” และมีบูธให้คำปรึกษาเรื่องการระดมทุนและให้ความรู้การลงทุนในตลาดทุนตลอดการสัมมนาอีกด้วย