Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. บรรยายภาพรวมด้านสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นอุทธรณ์”วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562


นายธวัชชัย พิทยโสภณ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการบรรยายเรื่อง “ภาพรวมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นอุทธรณ์“ ของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน สินทรัพย์ดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี หรือสกุลเงินดิจิทัล และโทเคนดิจิทัล   ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562