Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. บรรยายเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับ บก.ปอศ.กอง 4วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยนายพีรพงษ์ ธนกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนายณฐภพ หลวงพิทักษ์ชุมพล เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน ร่วมบรรยายในหัวข้อ “รู้และเข้าใจ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลและการกระทำผิดที่อาจเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล” ให้กับคณะตัวแทนจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.กอง 4) นำโดย พ.ต.อ.สุมรภูมิ ไทยเขียว ผู้กำกับการ 4 บก.ปอศ. พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานป้องปรามและป้องกันการกระทำความผิดที่อาจเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิดการบูรณาการงานระหว่างทั้งสองหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563