Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ให้ข้อมูลการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลแก่เจ้าหน้าที่ ปปส.วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยนางสาวนภนวลพรรณ ภวสันต์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน บรรยายหัวข้อ “การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล และประเด็นการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการฟอกเงินและซื้อขายยาเสพติด” ในโครงการสัมมนา “พัฒนาความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและ Cryptocurrency หรือสกุลเงินดิจิทัล” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยาเสพติดได้นำมาปรับใช้และพัฒนาแนวทางการสืบสวน รวมถึงรวมรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563