Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักการการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุน ในคริปโทเคอร์เรนซีวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564


กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบด้วยตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เข้าพบและยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักการการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีซึ่งสำนักงานอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็น โดยมีท่านเลขาธิการในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับมอบ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564