Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เผยแอป SEC Check First คว้ารางวัลบริการภาครัฐ สาขา “นวัตกรรมการบริการ” ระดับดี ประจำปี 2565วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 | ฉบับที่ 148 / 2565


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าร่วมรับรางวัลบริการภาครัฐ สาขา “นวัตกรรมการบริการ” ระดับดี ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ภายใต้โครงการเลิศรัฐ จากผลงานแอปพลิเคชัน SEC Check First ซึ่งรางวัลบริการภาครัฐเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565

ก.ล.ต. ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน SEC Check First โดยเปิดให้ใช้บริการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลอันน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ (single point of service) ที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลรายชื่อผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้อย่างสะดวกผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สร้างเสริมพฤติกรรมการตระหนักรู้ด้วยตนเอง (Self-awareness) ให้มีการปกป้องตนเองจากการถูกหลอกลวง ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกลโกงต่าง ๆ ในการลงทุน ทำให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม ยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชน ทำให้มีผู้เข้าใจและสนใจการลงทุนผ่านตลาดทุนอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและจัดทำบริการที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนมีเครื่องมือประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุนในตลาดทุนได้อย่างเชื่อมั่น โดย ก.ล.ต. จะพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. ได้รับ “รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ เป็นปีที่ 2 และรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 3 ปีซ้อน”
ก.ล.ต. สรุปความคืบหน้าโครงการ Regulatory Guillotine ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565
ก.ล.ต. ร่วมงาน Singapore FinTech Festival 2022 เผยแพร่ความคืบหน้าในการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในตลาดทุนไทย
ก.ล.ต. ไทย เข้าพบหารือเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับ ก.ล.ต. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ณ กรุงริยาด
ก.ล.ต. ไทยรับมอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IOSCO Annual Meeting ประจำปี 2566