Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดตัวหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ e-learning “ก.ล.ต. Crypto Academy”วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 | ฉบับที่ 3 / 2566


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดตัวหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ e-learning “ก.ล.ต. Crypto Academy” แหล่งความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ ได้รู้ลึก ลดเสี่ยง เรียนสนุก ในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ก.ล.ต. ได้จัดทำ “ก.ล.ต. Crypto Academy” หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ความเข้าใจถึงความเสี่ยงในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยกลโกงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อมอบเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน “ก.ล.ต. Crypto Academy” เป็นหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่ง ก.ล.ต. ได้จัดทำขึ้นและออกแบบเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านสื่อความรู้ในหลายรูปแบบ เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้พื้นฐานแก่นักลงทุนในการเตรียมตัวก่อนก้าวสู่โลกสินทรัพย์ดิจิทัล และมีเนื้อหาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล โดยจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และการประเมินตนเองก่อนเข้าลงทุน

สำหรับหลักสูตร “ก.ล.ต. Crypto Academy” ประกอบด้วย 4 คอร์สหลัก ได้แก่ (1) บทเริ่มต้นสำหรับมือใหม่ ปูความรู้พื้นฐาน และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโลกสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวม (2) องค์ประกอบและเทคโนโลยีพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัล เรียนรู้ความเป็นมาและกลไกที่มีความสำคัญต่อระบบบล็อกเชน (3) อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เล่าถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและจุดเปลี่ยนสำคัญในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล โทเคนดิจิทัล NFT Metaverse และมุมมองต่อตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต และ (4) ทัศนคติและกลยุทธ์ในการลงทุน เสริมสร้างกรอบความคิดและทัศนคติที่ดีต่อการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง และแนะนำการใช้เครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์กราฟ รวมทั้งจบหลักสูตรด้วยแบบทดสอบความรู้ด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Quotient หรือ CQ) เพื่อสำรวจตนเองว่ามีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกสินทรัพย์ดิจิทัลมากน้อยเพียงใด 

สำหรับประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนพร้อมกันได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่านเว็บไซต์ www.seccryptoacademy.com ไม่มีค่าใช้จ่าย มาร่วม “รู้ลึก ลดเสี่ยง เรียนสนุก ในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลไปกับ ก.ล.ต. Crypto Academy”

_____________________________


ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการกรณีผู้ร้องเรียนกับบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex)
ก.ล.ต. ร่วมรณรงค์และส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนในช่วง “สัปดาห์ส่งเสริมความรู้ ผู้ลงทุนสากล ปี 2566”
ก.ล.ต. - บก.ปอศ. เข้าตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต เปิดบูธชักชวนให้ประชาชนใช้บริการ
ก.ล.ต. เตือนประชาชนและผู้ลงทุนระมัดระวังการใช้บริการผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า