Sign In
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
งานจ้างบริการเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่น เครื่องพ่นสเปรย์ปรับอากาศอัตโนมัติ และเครื่องเช็ดฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างทำซุ้มถวายพระพร รัชกาลที่ 10 พร้อมตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างประเมินความพร้อมจัดทำ roadmap และวางแนวปฏิบัติด้าน cyber resilience โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างผู้มีอิทธิพลทางความคิดเพื่อให้ความรู้ประชาชนในรูปแบบเล่าเรื่องผ่านตัวการ์ตูน (Advertorial + cartoon story) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบำรุงรักษาระบบสมุดจดกฎหมาย Legal Hub โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริการรับเหมาทำความสะอาดห้องครัว ชั้น 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานเช่าใช้ Software Helpdesk : Freshservice โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)
งานจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบกระบวนการและติดตั้งโครงสร้างพื่้นฐานในการพัฒนาระบบงานด้วยหลักการ Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) ในรูปแบบ managed services โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้ให้บริการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก
งานซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลการออกจากอาคารพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างจัดทำแผงบอร์ดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์โมดูล Human Resource Development (HRD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดหาเสื้อกีฬาสีภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ FAMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่อง Notebook ยี่ห้อ Microsoft Surface Pro 6 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานเช่าบริการโปรแกรมติดตามข้อมูลข่าวสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้าง MA ซอฟต์แวร์ Deep Security 30 Physical CPU โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างออกแบบ และจัดทำการประเมินราคากลาง BOQ ชั้น 29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานเช่าบริการข้อมูลของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้มีอิทธิพลทางความคิดเพื่อให้ความรู้ประชาชน ในรูปแบบคลิปวีดีโอ และบทความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานจ้างเปลี่ยนบานประตูพร้อมโช๊คอัพ ห้องประชุม จำนวน 4 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้จัดทำเว็บไซต์ให้ความรู้ชวนลงทุนจำลองและเผยแพร่เว็บไซต์ โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างบริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ ยุง แมลงต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดซื้อ Haddisk แบบ SSD M2 ความจุ 256GB จำนวน 120 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจ้างปรับปรุงท่อน้ำ Cooling Tower ชั้น 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562)
งานจัดหาเสื้อเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมปักข้อความ จำนวน 700 ตัว
งานจ้างผู้จัดงาน Money Expo 2019 โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างจัดทำวีดีทัศน์และการบันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดซื้อ MSSQL 2017 Standard 2 Core Edition 2 license โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดหาเสื้อสูท สำหรับคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดจ้างบุคลากรภายนอกพัฒนาระบบ ระยะ 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดหาเครื่องโอนย้ายแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพฐานข้อมูล MySQL โดยวิธีคัดเลือก
การจัดจ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ IP Phone โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างเปลี่ยนมอเตอร์ปิด-เปิดประตูลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการต่ออายุซอฟต์แวร์ระบบ scan ช่องโหว่ Nexpose
งานจัดหา Mcbook Pro 13 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การเช่ารถตู้ 4 คัน และคนขับ 4 คน ระยะเวลาเช่า 4 เดือน (กค.-ตค.2562)
งานโครงการ Business Process Improvement
งานจ้างผู้ดำเนินการโครงการศึกษาข้อมูล Audit Adjusment Project โดยวิธีคัดเลือก
จ้างปรับปรุงทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำด้านหลังอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ www.sec.or.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้าง Organizer สำหรับงานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคาร ประจำปี 2562
งานจ้างผู้เชี่ยวชาญในการเผยแพร่สื่อ digital mass โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้าง MA ระบบ Firewall (Palo Alto) โดยวิธีคัดเลือก
งานเช่าสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดหาเครื่อง ipad Air wifi+Cellular 64GB พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้าง MA บำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall Fortigate 1000C โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ โดยรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างจัดทำเว็บไซต์โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าใช้สิทธิการใช้งานชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Microsoft โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP Phone จำนวน 40 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ที่ดินรอบอาคารสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้ให้บริการสนับสนุนการใช้งานระบบออนไลน์ (Online application support) โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างปรับปรุงแก้ไขบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้ผลิตรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านตลาดทุนแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริการเช็ดกระจกและผนัง Aluminium Composite ภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​เช่ารถตู้ 4 คัน พนักงานขับรถ 4 คน ระยะเวลา 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ต่ออายุสมาชิก Financial Times โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจัดหาซอฟต์แวร์ช่วยในการทำงานจากระยะไกลและบันทึกการทำงานเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างแพทย์และพยาบาล ประจำสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ Siemens ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเปลี่ยนชุดสลิงลิฟต์ขนของ และลิฟต์ fire man โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​จ้างสูบล้างทำความสะอาดบ่อบำบัดขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบำรุงรักษาซอฟแวร์ COACH-HRM ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี ก.ล.ต. ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างออร์กาไนเซอร์จัดงานแถลงแผนกลยุทธศาสตร์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างผลิตเสื้อเชิ้ตพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบริการทำความสะอาดศูนย์เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ จำนวน 6 คัน โดยวิธีคัดเลือก
​งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 22
​งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัย 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​จ้างบริการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ service package โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​จ้างบริการแก้ไขซ่อมแซมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​​​​งานจ้างออกแบบและติดตั้งระบบแสงสีเสียง สำหรับการจัดสัมมนาพนักงาน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบริการเครือข่าย Internet ความเร็วสูง (ทรู อินเทอร์เน็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจัดซื้่ออุปกรณ์ Wifi Access Point จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัย 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ BAS ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ KVM Switch ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบริการเครือข่าย Internet ความเร็วสูง (Samart Infonet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจัดซื้ออุปกรณ์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างงานต่ออายุซอฟต์แวร์ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์​ (Trend Micro Smart Protection for Endpoint) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ประจำปี 2562-2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบป้องกันภัย APT4400NX (FireEye) โดยวิธีคัดเลือก
​งานจัดหาซอฟต์แวร์ช่วยในการทำงานจากระยะไกล และบันทึกการทำงาน โดยวิธีคัดเลือก
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารลานจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจ 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเว็บไซต์ความรู้ผู้ลงทุนใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน และตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานบริการ Internet Corporate 100Mbps/100Mbps ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างพนักงาน Outsource ปฏิบัติงานด้าน helpdesk โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Notebook High Performance ยี่ห้อ Surface
​งานจัดซื้อเครื่องอ่าน Barcode แบบ Mobile จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​​จ้างพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการพัฒนาระบบงานด้วย Agile Model โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​จ้างผู้พิการทางสายตามาบริการนวดแก่พนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​จ้างจัดทำบูธนิทรรศการ ขนาด 36 ตารางเมตร ในงาน SET in the City โดยวิธีคัดเลือก
​​จ้างงานโครงการ บริษัทเกษียณสุข โดยวิธีคัดเลือก
​จ้างผู้จัดทำและดำเนินการแผนการสื่อสารความรู้สินทรัพย์ดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก
​จ้างงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบระบบโสตทัศนูปกรณ์
​ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้าง MA SW ECM
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้าง Organizer จัดงานโครงการ FinTech Challenge โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างบริการกำจัดปลวก หนู แมลงต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าสิทธิการใช้งานชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​
งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำอาคาร ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
จ้างประชาสัมพันธ์การสรรหาท่านเลขาธิการใหม่ในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบุคลากรพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
เช่าสถานที่จัดงาน โครงการ FinTech Challenge โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำอาคาร ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​- ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
งานจ้างแพทย์พยาบาลเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-2033-9971​
​​​​​​​​​​​​​