Sign In
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
งานจ้างบริหารจัดการขยะในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริการเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่น เครื่องพ่นสเปรย์ปรับอากาศอัตโนมัติ และเครื่องเช็ดฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ KVM Switch โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การซื้อเครื่องกำจัดขยะจากเศษอาหารพร้อมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้าง Organizer งานสัมมนาวิชาการ SEC Capital Market Symposium 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างทำซุ้มถวายพระพร รัชกาลที่ 10 พร้อมตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างประเมินความพร้อมจัดทำ roadmap และวางแนวปฏิบัติด้าน cyber resilience โดยวิธีคัดเลือก
เช่าสิทธิการใช้งาน Microsoft Azure โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างเหมาจัดงานสัมมนาพนักงาน ประจำปี 2562
งานจ้างผู้มีอิทธิพลทางความคิดเพื่อให้ความรู้ประชาชนในรูปแบบเล่าเรื่องผ่านตัวการ์ตูน (Advertorial + cartoon story) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบำรุงรักษาระบบสมุดจดกฎหมาย Legal Hub โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริการรับเหมาทำความสะอาดห้องครัว ชั้น 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อลิขสิทธิ์ Microsoft SQL Server Standard 2 Core License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างผู้ดำเนินการออกแบบและตกแต่งเวทีสัมมนาและพิธีเปิดงานสัมมนา SEC FinTech for SMEs and Startups โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานเช่าใช้ Software Helpdesk : Freshservice โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)
งานจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบกระบวนการและติดตั้งโครงสร้างพื่้นฐานในการพัฒนาระบบงานด้วยหลักการ Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) ในรูปแบบ managed services โดยวิธีคัดเลือก
งานจัดหา License Software Microsoft SharePoint Server 1 สิทธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานประชาสัมพันธ์งานออนไลน์ (Jobtopgun.com) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและซอฟต์แวร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้ให้บริการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก
งานซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลการออกจากอาคารพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างจัดทำแผงบอร์ดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์โมดูล Human Resource Development (HRD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดหาเสื้อกีฬาสีภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างเหมาผู้พิการนวดคอ บ่า ไหล่ จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ FAMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่อง Notebook ยี่ห้อ Microsoft Surface Pro 6 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานเช่าบริการโปรแกรมติดตามข้อมูลข่าวสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้าง MA ซอฟต์แวร์ Deep Security 30 Physical CPU โดยวิธีคัดเลือก
งานเช่าบริการข้อมูลของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า UPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างออกแบบ และจัดทำการประเมินราคากลาง BOQ ชั้น 29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้าง MA ซอฟต์แวร์ระบบการจัดการข้อมูลองค์กร Enterprise Content Management ECM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกางานจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ Siemens และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างทำภาพวาดสรุปผลการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การเช่ารถตู้สำนักงาน 5 คัน
งานจ้างทำงานบริการประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานเช่าบริการข้อมูลของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้าง Organizer สำหรับการจัดงานเปิดตัวโครงการ "ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ"
เช่าใช้ AzureMonetarycommit 19 เดือน จำนวน 5 unit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้มีอิทธิพลทางความคิดเพื่อให้ความรู้ประชาชน ในรูปแบบคลิปวีดีโอ และบทความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริการรับ-ส่งเอกสารและ/หรือสิ่งของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานจ้างเปลี่ยนบานประตูพร้อมโช๊คอัพ ห้องประชุม จำนวน 4 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้จัดทำเว็บไซต์ให้ความรู้ชวนลงทุนจำลองและเผยแพร่เว็บไซต์ โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างบริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ ยุง แมลงต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดซื้อ Haddisk แบบ SSD M2 ความจุ 256GB จำนวน 120 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจ้างปรับปรุงท่อน้ำ Cooling Tower ชั้น 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
งานจัดหาโล่อะคริลิค จำนวน 76 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าสิทธิการใช้งาน AzueMonetaryCommit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง"
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562)
งานจัดหาเสื้อเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมปักข้อความ จำนวน 700 ตัว
งานจ้างผู้จัดงาน Money Expo 2019 โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างจัดทำวีดีทัศน์และการบันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดซื้อ MSSQL 2017 Standard 2 Core Edition 2 license โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดหาเสื้อสูท สำหรับคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)
จ้างจัดจ้างบุคลากรภายนอกพัฒนาระบบ ระยะ 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดหาเครื่องโอนย้ายแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างหน้าเวทีห้องประชุม 1501 และ 1601 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพฐานข้อมูล MySQL โดยวิธีคัดเลือก
การจัดจ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ IP Phone โดยวิธีคัดเลือก
เช่าบริการอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างผู้ให้บริการ outsource เพื่อพัฒนาระบบ งานคอมพิวเตอร์ด้วย Agile Model โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างเปลี่ยนมอเตอร์ปิด-เปิดประตูลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างออกแบบและจัดทำระบบรับและจัดเก็บข้อมูล และระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก
โครงการต่ออายุซอฟต์แวร์ระบบ scan ช่องโหว่ Nexpose
งานจ้างติดตั้ง development environment สำหรับการปรับปรุงโครงสร้าง cloud infrastructure เว็บไซต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดหา Mcbook Pro 13 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าสถานที่จัดงานสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างทำเสื้อโปโลเพื่อใช้ในกิจกรรม CSR ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างประชาสัมพันธ์ SEC Check First Application ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานต่ออายุการใช้บริการข้อมูลระบบ iBond ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ประจำปี 2563
การเช่ารถตู้ 4 คัน และคนขับ 4 คน ระยะเวลาเช่า 4 เดือน (กค.-ตค.2562)
งานโครงการ Business Process Improvement
จัดเช่ารถตู้ 4 คัน และคนขับ 4 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้ดำเนินการโครงการศึกษาข้อมูล Audit Adjusment Project โดยวิธีคัดเลือก
งานควบคุมดูแลและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียบ่อบำบัด ประจำปี 2563-2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดจ้างตกแต่งสถานที่ ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำด้านหลังอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ www.sec.or.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้าง Organizer สำหรับงานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคาร ประจำปี 2562
งานจ้างผู้เชี่ยวชาญในการเผยแพร่สื่อ digital mass โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำภาพวาดกราฟฟิกกำหนดการและระบบลงทะเบียนของงานสัมมนา SEC FinTech for SMEs and Startups โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างทำวีดีโอแนะนำ ก.ล.ต. ฉบับปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้าง MA ระบบ Firewall (Palo Alto) โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างบุคคลภายนอก Outsource เพื่อปฏิบัติงานด้าน Programmer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานเช่าสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างจัดทำบูธนิทรรศการในงาน Money Expo จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้ให้บริการสนับสนุนการใช้ด้านไอที (IT support) ระยะเวลา 2 ปี
งานจัดหาเครื่อง ipad Air wifi+Cellular 64GB พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้าง MA บำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall Fortigate 1000C โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริหารจัดการร้านอาหาร ชั้น 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (COACH) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ โดยรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างจัดทำเว็บไซต์โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าบริการอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง TRUE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าใช้สิทธิการใช้งานชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Microsoft โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาระบบ Advanced Threat Protection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานโครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายหลักภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
งานจ้างบริการรับ-ส่งเอกสารและ/หรือสิ่งของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP Phone จำนวน 40 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อและปรับปรุงระบบ Storage ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและปรับโครงสร้าง Storage Infrastructure ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อลิขสิทธิ์สำหรับระบบ Contact Center และระบบบันทึกเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าบริการ Internet Corporate ระยะเวลาบริการ 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ที่ดินรอบอาคารสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างบริการพนักงานขับรถ จำนวน 3 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานจ้างทำงานบริการประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานประชาสัมพันธ์งานออนไลน์ (Jobsdb.com) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำบูธนิทรรศการงานสัมมนา SEC FinTech for SMEs and Startups จำนวน 20 บูธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อระบบบริหารจัดการ Network Configuration โดยวิธีคัดเลือก
งานเช่าพื้นที่ศูนย์ข้อมูล Data Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานบำรุงรักษาระบบ search engine ของเว็บไซต์ www.sec.or.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้ให้บริการสนับสนุนการใช้งานระบบออนไลน์ (Online application support) โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างปรับปรุงแก้ไขบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้ให้บริการรถบัส ไกด์ ในการเดินทาง ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้ผลิตรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านตลาดทุนแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริการเช็ดกระจกและผนัง Aluminium Composite ภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​เช่ารถตู้ 4 คัน พนักงานขับรถ 4 คน ระยะเวลา 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ต่ออายุสมาชิก Financial Times โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจัดหาซอฟต์แวร์ช่วยในการทำงานจากระยะไกลและบันทึกการทำงานเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างแพทย์และพยาบาล ประจำสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ Siemens ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเปลี่ยนชุดสลิงลิฟต์ขนของ และลิฟต์ fire man โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​จ้างสูบล้างทำความสะอาดบ่อบำบัดขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบำรุงรักษาซอฟแวร์ COACH-HRM ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี ก.ล.ต. ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างออร์กาไนเซอร์จัดงานแถลงแผนกลยุทธศาสตร์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างผลิตเสื้อเชิ้ตพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบริการทำความสะอาดศูนย์เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ จำนวน 6 คัน โดยวิธีคัดเลือก
​งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 22
​งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัย 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​จ้างบริการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ service package โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​จ้างบริการแก้ไขซ่อมแซมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​​​​งานจ้างออกแบบและติดตั้งระบบแสงสีเสียง สำหรับการจัดสัมมนาพนักงาน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบริการเครือข่าย Internet ความเร็วสูง (ทรู อินเทอร์เน็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจัดซื้่ออุปกรณ์ Wifi Access Point จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัย 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ BAS ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ KVM Switch ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบริการเครือข่าย Internet ความเร็วสูง (Samart Infonet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจัดซื้ออุปกรณ์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างงานต่ออายุซอฟต์แวร์ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์​ (Trend Micro Smart Protection for Endpoint) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ประจำปี 2562-2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบป้องกันภัย APT4400NX (FireEye) โดยวิธีคัดเลือก
​งานจัดหาซอฟต์แวร์ช่วยในการทำงานจากระยะไกล และบันทึกการทำงาน โดยวิธีคัดเลือก
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารลานจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจ 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเว็บไซต์ความรู้ผู้ลงทุนใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน และตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานบริการ Internet Corporate 100Mbps/100Mbps ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างพนักงาน Outsource ปฏิบัติงานด้าน helpdesk โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Notebook High Performance ยี่ห้อ Surface
​งานจัดซื้อเครื่องอ่าน Barcode แบบ Mobile จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​​จ้างพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการพัฒนาระบบงานด้วย Agile Model โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​จ้างผู้พิการทางสายตามาบริการนวดแก่พนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​จ้างจัดทำบูธนิทรรศการ ขนาด 36 ตารางเมตร ในงาน SET in the City โดยวิธีคัดเลือก
​​จ้างงานโครงการ บริษัทเกษียณสุข โดยวิธีคัดเลือก
​จ้างผู้จัดทำและดำเนินการแผนการสื่อสารความรู้สินทรัพย์ดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก
​จ้างงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบระบบโสตทัศนูปกรณ์
​ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้าง MA SW ECM
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้าง Organizer จัดงานโครงการ FinTech Challenge โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างบริการกำจัดปลวก หนู แมลงต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าสิทธิการใช้งานชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​
งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำอาคาร ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
จ้างประชาสัมพันธ์การสรรหาท่านเลขาธิการใหม่ในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบุคลากรพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
เช่าสถานที่จัดงาน โครงการ FinTech Challenge โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำอาคาร ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​- ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
งานจ้างแพทย์พยาบาลเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-2033-9971​
​​​​​​​​​​​​​