Sign In
ติดต่อ ก.ล.ต.

​​​​วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์

2  มกราคม

วันหยุดชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ 

(วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และ วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566)

วันจันทร์

6  มีนาคม

วันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดี

6  เมษายน

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันพฤหัสบดี

13  เมษายน

วันสงกรานต์

วันศุกร์

14  เมษายน

วันสงกรานต์

วันจันทร์

1  พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี

4  พฤษภาคม

วันฉัตรมงคล

วันศุกร์

​5 พฤษภาคม

​วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)

วันจันทร์

5  มิถุนายน

วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา 

(วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566)

วันศุกร์

28  กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคาร

1  สิงหาคม

วันอาสาฬหบูชา

วันจันทร์

14  สิงหาคม

​วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566) 

วันศุกร์

13  ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์

23  ตุลาคม

วันปิยมหาราช

วันอังคาร

5  ธันวาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาท​สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันจันทร์

11  ธันวาคม

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

(วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566)


ประกาศ​​วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2566​


​​ประกาศ​​วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2567ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​​SEC Help Center

โทรศัพท์ 1207