Sign In
ติดต่อ ก.ล.ต.

​​​​วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2565

1.  วันจันทร์

3  มกราคม

วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 

(วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565)

2.  วันพุธ

16  กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา

3.  วันพุธ

6  เมษายน

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

4.  วันพุธ

13  เมษายน

วันสงกรานต์

5.  วันพฤหัสบดี

14  เมษายน

วันสงกรานต์

6.  วันศุกร์

15  เมษายน

วันสงกรานต์

7.  วันจันทร์

2  พฤษภาคม

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

(วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

8.  วันพุธ

4  พฤษภาคม

วันฉัตรมงคล

9.  วันจันทร์

16  พฤษภาคม

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 

(วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

10.  วันศุกร์

3  มิถุนายน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

11.  วันพุธ

13  กรกฎาคม

วันอาสาฬหบูชา

12.  วันพฤหัสบดี

28 กรกฎาคม

 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

13.  วันศุกร์

29 กรกฎาคม

วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)

14.  วันศุกร์

12  สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

15.  วันพฤหัสบดี

13  ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

16.  วันศุกร์

14  ตุลาคม

วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)

17.  วันจันทร์

24  ตุลาคม

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 

(วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565)

18.  วันจันทร์

5  ธันวาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

19.  วันจันทร์

12  ธันวาคม

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 

(วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
ประกาศ​​วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2565​


ประกาศ​​วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2566​
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​​SEC Help Center

โทรศัพท์ 1207