Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Activities
หน่วยงานตลาดทุนแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์รุนแรง

ตามที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณแยกราชประสงค์ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งหน่วยงานความมั่นคงได้เข้าควบคุมสถานการณ์ในเบื้องต้นได้แล้ว นั้น

 

ก.ล.ต. และทุกหน่วยงานในตลาดทุน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนี้อย่างสุดซึ้ง

ก.ล.ต. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรฯ เผยผลงานวิจัยตลาดทุน
​ก.ล.ต. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรฯ เผยผลงานวิจัยในหัวข้อ “ลงทุนอย่างยั่งยืนแบบ VI กับหุ้นสภาพคล่องต่ำ พร้อมเทคนิควิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน” เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.
Latest News
Join us on
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map
Login for SEC Staff